Opis programu

Liderzy i Liderki Tolerancji

Wszyscy wiemy, że uprzedzenia niszczą więzi międzyludzkie i  blokują rozwój kapitału społecznego. Dyskryminacja ze względu na ubóstwo, homofobia, dyskryminacja kobiet, ksenofobia – to główne przesłanki dyskryminacji wskazywane przez najnowszy raport TEA „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”, analizujący stan tolerancji w edukacji formalnej w Polsce. W całej Europie istnieje tak zwany "syndrom uprzedzenia",  ale wśród badanych krajów zespół ten jest najsilniejszy właśnie naszym kraju i na Węgrzech (Fundacja Eberta, 2011).  Trzeba  przezwyciężyć  bierność  i "efekt widza", pokonać strach i podjąć zdecydowane działania (F. Zimbardo, 2013). Dotyczy to także młodzieży, która ze stereotypami i uprzedzeniami spotyka się w szkole, na podwórku i w Internecie, gdzie statystycznie spędzają ponad 6 godzin dziennie (TNS Polska 2013). Niestety, jak stwierdza raport TEA z 2011 r. "Wielka nieobecna " polska szkoła nie jest przygotowana do tego by rozwijać u nich kompetencje antydyskryminacyjne.

Nasz program "Liderzy i Liderki Tolerancji" powiązany ze „Szkołą Tolerancji” ma dotrzeć poprzez praktyczne działania do szkół, lokalnych społeczności i w przestrzeń cyfrową, by przeciwdziałać dyskryminacji i budować postawy otwartości i równości.

Program skierowany jest do:

15 młodych nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i zrealizować  ze swoimi uczennicami i uczniami projekty szkolne – kampanie społeczne na rzecz tolerancji i antydyskryminacji. 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

      

       Program powstał dzięki wsparciu:  Ambasady USA w Polsce!       

 

****

  Przedstawiamy prezenatcję z  liderami i liderkami Szkoły Tolerancji, którzy działają na polu antydyskryminacyjnym oraz organizują lokalną sieć nauczycieli - trenerów antydyskryminacyjnych. 

Niektórzy z nich są mentorami uczestników i uczestniczek naszego projektu!

 

(Polecamy oglądanie prezentacji na całym ekranie i przybliżanie rolką myszki artykułów o naszych liderach.)