Opis Projektu

Zapraszamy do nowej edycji programu w 2018 roku. Zmieniamy formułę działania.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

Dlaczego Szkoła Tolerancji?

Coraz częściej docierają do nas informacje o aktach nietolerancji a nawet przemocy wobec Czeczenów, Romów, Muzułmanów, czy osób bezdomnych.Czasami są to hasła wypisane na murach, czy stadionowe zawołanie - Polska dla Polaków, zdarzają się jednak także sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu osób dyskryminowanych. W Białymstoku po raz kolejny doszło do podpalenia drzwi mieszkania czeczeńskiej rodziny. W Internecie nawoływano do wypędzenia Romów z Andrychowa,portale społecznościowe są pełne nienawistnych komentarzy. Jak możemy przeciwdziałać tym zjawiskom? Kto jest za nie odpowiedzialny?

Edukacja to najskuteczniejszy sposób zapobiegania nietolerancji. Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami. Małe dzieci są ufne i nie oceniają po pozorach. Z czasem to się zmienia, głównie pod wpływem rówieśników. Pojawiająsię wtedy trudne pytania i wątpliwości. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest pomaganie dzieciom i młodzieży w przystosowaniu się do życia w różnorodnym społeczeństwie, nauczenie ich akceptacji i otwartości na Innego.

To wyzwanie, które stoi także przed polską szkołą. Problematyka związana z różnorodnością co prawda znalazła się w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jednak jak wynika z raportu z badań „Wielka nieobecna” (red. Marta Abramowicz, Warszawa 2011r.) w podręcznikach np. wiedzy o społeczeństwie, j. polskiego, czy historii pojawia się bardzo mało informacji na temat powstawania mechanizmów dyskryminacji. Młodzi ludzie nie są uczeni jak reagować na przemoc, czy akty nietolerancji. Niewiele dowiadują się o osobach dyskryminowanych, nie kształtują odpowiednich kompetencji potrzebnych do życia w wielokulturowym społeczeństwie. Nauczyciele nie otrzymują odpowiednich narzędzi, ćwiczeń, zadań, materiałów, które ułatwiałyby im pracę.

Projekt Szkoła Tolerancji zainicjowany w 2014r. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ma wypełnić tę lukę. Oferujemy nauczycielom dostęp do rozbudowanej bazy materiałów oraz kontakt z ekspertami zajmującymi się edukacją antydyskryminacyjną, równościową i międzykulturową. Dzięki temu pedagodzy będą mieli możliwość wprowadzenia do swojej pracy z młodzieżą tematów związanych z wielokulturowością, walką z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz działań integracyjnych.

W projekcie Szkoła Tolerancji chcemy przybliżyć uczestnikom wielokulturową przeszłości Polski, pobudzić do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk, które miały i mają miejsce w naszym kraju.

Kto z nami współpracuje?

Mentorami oraz autorami materiałów merytorycznych są praktycy – nauczyciele i nauczycielki nagrodzone bądź wyróżnione Nagrodą im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. To nasi liderzy i liderki, którzy wychowują i uczą w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, swoją pracą inspirują do działania i odgrywają ważną rolę w swojej szkole i środowisku lokalnym.

W projekcie współpracować będziemy także z przedstawicielami innych instytucji działających na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej wchodzących w skład Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

 

Kontakt:

Malina Baranowska- Janusz

malina.janusz@ceo.org.pl

tel. (22) 659-62-03 wew. 107