O nas

W Centrum Edukacji Obywatelskiej wierzymy w otwartą i różnorodną szkołę, wspierającą równe szanse i umożliwiającą równy dostęp do edukacji dla wszystkich bez względu na płeć, narodowość, etniczność, orientację czy poglądy. Chcemy wspierać nauczycieli i nauczycielki w budowaniu w klasach atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, a także podnosić ich wiedzę i kompetencje w zakresie rozpoznawania sytuacji dyskryminacji i reagowania na nie.

Zadaniem polskiej szkoły i nauczycieli jest przystosowanie się do życia w różnorodnym społeczeństwie, uczenie akceptacji i otwartości na Innego. Problematyka związana z różnorodnością znalazła się, co prawda, w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jednak jak wynika z raportu z badań „Wielka nieobecna” (red. Marta Abramowicz, Warszawa 2011 r.) w podręcznikach np. wiedzy o społeczeństwie, j. polskiego, czy historii pojawia się bardzo mało informacji na temat powstawania mechanizmów dyskryminacji. Młodzi ludzie nie kształtują odpowiednich kompetencji potrzebnych do życia w wielokulturowym i różnorodnym społeczeństwie. Nie są uczeni jak reagować na przemoc, czy akty nietolerancji. W procesie edukacji nauczyciele nie otrzymują odpowiednich narzędzi, ćwiczeń, zadań, materiałów, które ułatwiały by im pracę.

W CEO tworzymy programy i materiały edukacyjne (scenariusze lekcji, publikacje oraz webinaria) oraz prowadzimy szkolenia, Laboratoria Wiedzy i Dobrych Praktyk, kursy e-coachingowe w tematyce antydyskryminacyjnej, wspierającej równość i różnorodność:

 

Szkoła Tolerancji przybliżamy uczestnikom wielokulturową przeszłości Polski, pobudziamy do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk, które miały i mają miejsce w naszym kraju i uczymy reagowania na nie;
 

 

 

Leaders of Tolerance: wspieramy nauczycielki i nauczycieli młodych stażem w realizacji antydyskryminacyjnych projektów szkolnych dzięki mentorskiej opiece Liderów i Liderek Tolerancji;
 

 

 

 

Nienawiść. Jestem przeciw: włączamy społeczność szkolną w działania przeciw mowie nienawiści, zwiększamy świadomość problemu w szkole oraz manifestujemy swój sprzeciw wobec nienawiści i hejtowaniu;
 

 


Trudny Temat. Weź to na warsztat: opracowujemy i sprawdzamy metody i techniki rozwiązywania konfliktów i prowadzenia rozmów na trudne tematy w środowisku szkolnym, które mogą stanowić gotowy model dla uczniów i uczennic, nauczycieli/-ki a także rodziców;

 

 

Soci@ll. Otwarta Szkoła: włączamy wszystkich uczniów i środowisko loklane w życie szkoły, wspieramy różnorodność i wspólne dpodejmowanie dyecyzji, tak by szkoła stała się naszym wspólnym miejscem.

 

 

  • Równe/Różne. Wspierajmy równość płci w szkołach: wzmacniamy pozycję kobiet, poruszamy kwestie równych szans dziewcząt i chłopców w szkole, zapraszamy do refleksji nad stereotypami związanymi z płcią i rolami płciowymi;