Polecamy artykuł z portalu Prawo.pl z komentarzem prof. Moniki Płatek na temat roli szkoły w realizacji konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet.

Komentarz Olafa Rodowalda –  trenera i sędziego lekkiej atletyki, Prezesa UKS MTE Milanówek, od 20 lat nauczyciela geografii i wychowania fizycznego w milanowskich szkołach społecznych.

W szkołach od wielu lat pojawiają się inicjatywy promujące różnorodność, działania na rzecz wielokulturowości i tolerancji. Coraz częściej wspomina się o różnym pochodzeniu uczniów, kolorze skóry, różnym wyznaniu, czy o różnym stopniu sprawności. Różnorodność ze względu na płeć wciąż jednak pozostaje w dużej mierze niezauważana, i tym samym – nie objęta szczególnymi działaniami.