W ramach programu  edukacyjnego „Równe/Różne. Wspieranie równości płci w szkołach” (ang. Expanding Gender Equality Charter Mark) przeprowadziłyśmy kilkanaście wywiadów na temat wspierania przez szkołę równości płci i wyrównywania szans edukacyjnych dziewczyn i chłopców.

Rozmawiałyśmy z nauczycielkami i nauczycielami, dyrektorkami szkół podstawowych oraz ekspertami i ekspertkami zajmującymi się równością w edukacji. Odwiedzałyśmy też szkoły oraz analizowałyśmy materiały zastane, w tym badania naukowe i dotychczasowe projekty edukacyjne. Nasze rozmowy prowadzone były z mieszkankami i mieszkańcami większych ośrodków miejskich i okolic. Nie dotarłyśmy do szkół wiejskich, ani do szkół alternatywnych.

Rozmówczyniom i rozmówcom zadawałyśmy pytania nt. różnych obszarów życia szkoły, poczynając od polityki zatrudnienia poprzez przestrzeń szkolną, ofertę zajęć dodatkowych, oficjalną komunikację szkoły, wyniki w nauce i wybory przedmiotowe, zwyczaje i tradycje szkolne, wsparcie dla uczniów i uczennic LGBT, postępowanie w razie przemocy ze względu na płeć. 

Przeczytaj podsumowanie wywiadów i wnioski na blogu CEO: https://blog.ceo.org.pl/jak-to-jest-z-rownoscia-plci-w-polskiej-szkole/