Opis programu

Niepokoi cię wzrastająca polaryzacja i nastroje ksenofobiczne w Europie? Szukasz pomysłu na projekt o historii XX wieku, który połączy analizę przeszłości z działaniem „tu i teraz”? Zapraszamy do programu CEO „Re:memory – multimedialne historie lokalne”.

W projekcie Re:memory – multimedialne historie lokalne młodzież z 50 szkół przygląda się lokalnym wydarzeniom z okresu 1918–1948 pod kątem mechanizmów społecznych związanych z dyskryminacją, wykluczeniem, nastrojami nacjonalistycznymi, rozwojem nazizmu, antysemityzmem, przesiedleniami, propagandą. Zależy nam na podjęciu refleksji zarówno nad doświadczeniami drugiej wojny światowej, jak i okresem II Rzeczpospolitej (osadzonym w szerszym kontekście procesów zachodzących wówczas w Europie) oraz pierwszymi latami powojennymi. Nacisk kładziemy na krytyczną analizę źródeł, procesów i mechanizmów, które można zaobserwować również współcześnie.

Uczniowie i uczennice analizują źródła historyczne i na ich podstawie tworzą multimedialne reportaże, w których przygotowaniu pomogą zespołom warsztaty z dziennikarzami regionalnymi.

Młodzież podejmuje też działania twórcze w przestrzeni publicznej, by upamiętnić wybrane wydarzenie lub zamanifestować postawę otwartości, szacunku, niezgody na nietolerancję dzisiaj.

Regulamin programu dostępny jest tutajZgłoszenia do programu przyjmujemy do 18.09.2020 przez formularz Społeczności CEO. 

 Obszary tematyczne:

  1. Skąd się tu wzięliśmy? Przesiedlenia, migracje, powroty
  2. Nacjonalizm, ksenofobia, antysemityzm – jak rodziła się nienawiść i przemoc
  3. Wojenne przypadki, czyli niezwykłe historie w cieniu wielkiej wojny

Program trwa od do listopada 2020 roku.

Na czym polega program?

 

  1. Nauczyciele biorą udział w szkoleniu programowym w II poł. lutego 2020 roku w Warszawie
  2. Wykorzystując materiały i narzędzia przygotowane przez CEO, zespoły uczniowskie analizują wybrane LOKALNE wydarzenie historyczne z okresu 1918–1948 i odnoszą je do współczesności.
  3. Młodzież uczestniczy w warsztatach dziennikarskich z regionalnych redakcji Gazety Wyborczej.
  4. Zespoły organizują twórcze minidziałanie/akcję na rzecz upamiętnienia historii lub przeciwdziałania nienawiści.
  5. Młodzież tworzy multimedialny reportaż (złożony z filmików, zdjęć, grafik, krótkich tekstów itp.) wokół lokalnego wydarzenia, wykorzystując narzędzie cyfrowe przygotowane przez CEO.  
  6. Zespoły przyjeżdżają na finał programu w Warszawie.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z zespołem programu:

Jan Bliźniak: jan.blizniak@ceo.org.pl.

Łukasz Bertram: lukasz.bertram@ceo.org.pl.

Program realizuje Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerem projektu jest Fundacja Gazety Wyborczej. Program wspiera finansowo Fundacja EVZ Pamięć - Odpowiedzialność - Przyszłość. 

Niniejszy tekst nie reprezentuje stanowiska Fundacji EVZ. Fundacja EVZ nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego materiału.