Nabór (6 Edycja) Szkoły Tolerancji

Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu Szkoła Tolerancji!

W tym roku kontynuujemy działania związane z edukacją na rzecz tolerancji i różnorodności, tym razem koncentrując się na temacie: wspólnota. W polskim życiu publicznym trudno napotkać głosy, które deprecjonowałyby jego wartość – a jednocześnie równie trudno odnaleźć konsensus, co właściwie miałoby ono znaczyć. Poważna refleksja nad jego sensem skłania do zadania sobie pytań: co nas łączy, a co dzieli? W oparciu o jakie wartości i cele należy budować więź społeczną? I może przede wszystkim – w jaki sposób budować możemy wspólnotę silną i bliską, a jednocześnie otwartą na różnorodność jej członków, ich osobistą podmiotowość i godność?

Chcemy zachęcić was – nauczycieli i nauczycielki, uczniów i uczennice – do przyjrzenia się swojej najbliższej wspólnocie, której jesteście częścią: klasie, szkole, miejscowości, nie gubiąc z pola widzenia i namysłu nad tym, jaką jesteśmy wspólnotą jako społeczeństwo. Poprzez zaproponowane metody pracy, narzędzia, materiały edukacyjne chcemy wesprzeć nauczycieli w pracy z młodymi ludźmi nad tym, jak pomóc im odnaleźć drogę w zmieniającym się i coraz bardziej różnorodnym społeczeństwie; jak uświadomić im, że określanie się jako „my” wcale nie musi oznaczać zajęcia nieufnej czy wrogiej postawy wobec „innych”.

W tym roku uczestnicy i uczestniczki projektu mają za zadanie zorganizowanie i przeprowadzenie w swoich szkołach i społecznościach lokalnych Dnia Różnorodności, który obchodzony jest 21 maja na całym świecie, a został ustanowiony w 2002 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zależy nam, by finał odbył się jednego dnia we wszystkich szkołach – w czwartek 21 maja 2020 r. Chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie zmobilizować się i działać solidarnie tworząc wspólnotę, dla której ważne są takie wartości jak empatia, szacunek, odpowiedzialność społeczna, równość, dialog i zaangażowanie społeczne.

Nauczyciele i nauczycielki wezmą udział w specjalnym kursie internetowym (początek: 16 marca),  którego celem jest dostarczenie wiedzy, praktycznych ćwiczeń i inspiracji do przeprowadzenia własnych zajęć z uczniami i przygotowania Dnia Różnorodności.

W roli mentorów i mentorek kursu (spotkacie się z nimi na 3 webinariach) oraz autorów materiałów merytorycznych wystąpią Liderzy i Liderki Tolerancji – są wśród nich osoby nagrodzone bądź wyróżnione Nagrodą im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. To praktycy i praktyczki, którzy wychowują i uczą w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, swoją pracą inspirują do działania i odgrywają ważną rolę w swojej szkole i środowisku lokalnym.

Oferujemy ponadto dostęp do ubiegłorocznych publikacji – narzędziowników patrioty i patriotki XXI wieku oraz bazy materiałów z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, równościowej i międzykulturowej, w tym filmów i nagrań. Dzięki temu nauczyciele i nauczycielki będą mieli możliwość wprowadzenia lub rozwinięcia w swojej pracy szerokiej palety tematów związanych z wielokulturowością, tolerancją, integracją oraz walką z uprzedzeniami i stereotypami.

Ramowy harmonogram:

 • Pierwsza połowa marca: webinarium wprowadzające;
 • 16 marca – 31 maja: otwarty kurs internetowy oraz 3 webinaria z ekspertami, realizacja zajęć z uczniami z wykorzystaniem materiałów z kursu oraz przygotowania do Dnia Różnorodności;
 • 21 maja: Dzień Różnorodności w szkołach;
 • Pierwsza połowa czerwca: webinarium podsumowujące; 
 • 15 czerwca: termin nadsyłania relacji z Dnia Różnorodności.
Uczestnikom programu oferujemy:
 • · Dostęp do otwartego kursu internetowego;
 • · Wsparcie eksperckie w trakcie realizacji działań z uczniami podczas podczas webinariów eksperckich;
 • · Dostęp do materiałów edukacyjnych online;
 • · Możliwość współtworzenia ogólnopolskiej sieci nauczycieli i nauczycielek realizujących Dzień Różnorodności, uczących i wychowujących w duchu tolerancji i poszanowania dla innych;
 • · Publikację rezultatów działań na stronie internetowej CEO;
 • · Certyfikat udziału w programie.

Aby nadesłać zgłoszenie, należy wypełnić poniższy formularz. Wymaga to jedyne przejścia przez szybki i prosty proces założenia konta użytkownika. Po utworzeniu konta / zalogowaniu należy wybrać opcję „Rejestracja do programów” w górnym menu i wybrać Szkołę Tolerancji z listy. 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Na zgłoszenia czekamy od 27 stycznia do 1 marca 2020 r. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:

Łukasz Bertram, lukasz.bertram@ceo.org.pl

 

Program Szkoła Tolerancji jest współfinansowany ze środków Ambasady USA w Warszawie.

Poglądy i opinie wyrażone w niniejszych materiałach należy rozumieć wyłącznie jako poglądy i opinie ich autora (autorów).