07 Maja 2020

13 maja o godz. 14.30 będziemy się samodoskonalić na spotkaniu z Agnieszką Kozakoszczak z Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej na temat Edukacji włączającej.