08 Lipca 2020

Zapraszamy do udziału w cyklu Laboratorium Społecznego w Ząbkach . W czasie pięciu spotkań, które będą się odbywać w przyjaznej i twórczej atmosferze, w różnych miejscach naszego miasta:

07 Maja 2020

13 maja o godz. 14.30 będziemy się samodoskonalić na spotkaniu z Agnieszką Kozakoszczak z Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej na temat Edukacji włączającej.