Opis projektu

Opis programu

Internet dał nam niespotykane i prawie nieograniczone możliwości tworzenia i wymiany treści. W wielu przypadkach – jak podczas Arabskiej Wiosny – stał się przestrzenią wolności i walki o prawa człowieka. Ale sieć ma też ciemną, „brunatną” stronę – zna ją każdy, kto choć raz przeglądał komentarze internautów pod artykułami i filmami w sieci. Fala hejtu wylewa się na nas z forów internetowych i mediów społecznościowych. Mowa nienawiści rani, obraża i wyśmiewa. Karmi się uprzedzeniami, które obecne są także offline. Jednak dopiero w anonimowej przestrzeni Internetu, gdzie do powielenia treści wystarcza jedno kliknięcie, ujawnia się prawdziwa skala i siła rażenia nietolerancji.

Badania przeprowadzone przez Radę Europy pokazują, że z mową nienawiści spotkało się aż trzy czwarte internautów. Mowa nienawiści dotyka także uczniów. Sieć jest dla nich środowiskiem naturalnym –ponad 90% nastolatków ma konto na przynajmniej jednym portalu społecznościowym, a 68% polskich gimnazjalistów spędza online2-3 godziny dziennie. Nikt nie powinien czuć się atakowany i obrażany z powodu swojego pochodzenia etnicznego, wyznawanej religii, niepełnosprawności, płci, wieku, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Co zrobić, by uczniowie potrafili rozpoznawać mowę nienawiści i odpowiednio na nią reagować?

W programie „Nienawiść – jestem przeciw!” uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzają własne e-kampanie przeciwko mowie nienawiści oraz kampanie lokalne w swojej szkole lub społeczności. Chcemy, by młodzi ludzie nie tylko wiedzieli, czym jest mowa nienawiści, ale też potrafili z nią walczyć i rozumieli, dlaczego należy to robić. Jak mowa nienawiści wpływa na tych, przeciwko którym jest skierowana? Jakie niesie zagrożenia? Co ja, jako użytkownik Internetu, mogę zrobić, by się jej przeciwstawić? Jak pisać i mówić, by nie szerzyć nienawiści i nie dyskryminować innych? Na te i inna pytania uczniowie poznają odpowiedzi w naszym programie. 

Jakie działania zaplanowaliśmy dla uczestników?

W pierwszym etapie programu weźmie udział 30 grup uczniowskich, w tym 26 zespołów z Polski i 4 zespoły z Norwegii. Uczniowie z Polski przygotują projekty własnych kampanii społecznych dotyczących mowy nienawiści i przeprowadzą je w Internecie oraz w środowisku lokalnym. Swoimi doświadczeniami i refleksjami dzielą się z młodzieżą z Norwegii w czasie spotkań on-line.

Młodzież otrzyma od nas wsparcie w postaci trzydniowych warsztatów inaugurujących projekt, 3,5-miesięcznego kursu internetowego moderowanego przez animatorów, jednodniowego, intensywnego warsztatu antydyskryminacyjnego w szkołach, wirtualnych lekcji oraz konferencji podsumowującą program. Dla uczniów i nauczycieli przygotujemy także szereg materiałów edukacyjnych oraz scenariusze zajęć. Wszystkie działania w programie są bezpłatne.

Jak zgłosić się do programu?

Do programu grupę młodzieży zgłasza nauczyciel koordynujący działania uczniów. Aby zgłosić się do programu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia i przesłać go do 15 września 2014r. (Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem do programu – wyniki naboru zostaną przesłane na podany w formularzu adres nauczyciela oraz opublikowane na stronie projektu)

 

Harmonogram

Okres

Działanie

kwiecień 2014 – wrzesień 2014

zgłoszenia do programu przez formularz internetowy

październik 2014 – listopad 2014

3-dniowe szkolenie dla liderów – nauczycieli i uczniów – w Warszawie:

KONFERENCJA "Młodzi przeciw mowie nienawści"

październik 2014 – styczeń 2015

KURS INTERNETOWY dla zespołów uczniowskich

 

marzec 2015 – czerwiec 2015

3 wirtualne lekcje z ekspertem dla chętnych szkół z Polski i Norwegii:

WIRTUALNY FESTIWAL ANTYDYSKRYMINACYJNY 

ANTIDISCRIMINATION VIRTUAL LESSON (wersja angielska)

WEBIANARIUM dla uczniów i uczennic - ekspert Szymon Wójcik

WEBINARIUM dla nauczycieli i nauczycielek- ekspertka Zakia Akkouh (Norwegia)

marzec 2015 – czerwiec 2015

WARSZTATY  Antydyskryminacyjne w 27 polskich szkołach 

październik 2014 – czerwiec 2015

realizacja uczniowskich KAMPANII SPOŁECZNYCH przeciwko mowie nienawiści (online i offline)

czerwiec 2015

2-dniowa KONFERENCJA PODSUMOWYJĄCA  program dla nauczycieli i uczniów

 

REGULAMIN

 

DRUGA EDYCJA 

Już we WRZEŚNIU ruszamy z nowymi działaniami w ramach projektu Nienawiść. Jestem przeciw!.  Zrzeszamy 100 szkół, które staną się miejscami wolnymi od nienawiści. 

Jeśli pracujesz w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej jako nauczyciel_ka, dyrektor_ka, bibliotekarz_ka i chcesz włączyć się do działań przeciw mowie nienawiści ZAPISZ SIĘ DO PROGRAMU

 

 

Program jest skierowany dla: nauczycieli_ek,  dyrektorów_ek, bibliotekarzy_ek, opiekunów_ek!  Głównym działaniem w projekcie będzie przeprowadzenie w szkole Dnia Przeciw Nienawiści.

Uczestnik_czka sam_a wybiera datę tego wydarzenia i formułę jaką go wypełni, może to być: happening, warsztaty, przedstawienie itd.  

Celem projektu  jest włączenie społeczności szkolnej w działania przeciw mowie nienawiści, zwiększenie świadomości problemu w szkole oraz manifestacja swojego sprzeciwu wobec nienawiści i hejtowaniu! 

 

Oferujemy: 

1. dostęp do otwartego kursu internetowego "Miej oko na nienawiść";

2. materiały promocyjne: plakaty, przypinki;

3. wsparcie merytoryczne; 

4. Certyfikat "Miejsce wolne od nienawiści";

 

Zadania w programie:

1.  przejście kursu internetowego;

2. zorganizowanie DNIA PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI w szkole;

3. wysłanie sprawozdanie z podjętych działań;

 

 

 

Harmonogram działań:

Lp.

Harmonogram działań:

 

Daty:

 

1.

 

Nabór 100 szkół  do programu; zgłoszenia przez formularz internetowy

 

 

15 lipca 2015 - 11 września 2015

2.

 

Ogłoszenie listy uczestników i uczestniczek

 

 

14 września 2015

3.

 

Otwarty kurs internetowy

„Miej oko na nienawiść”

 

 

Październik 2015 - styczeń 2016

4.

 

Organizacja Dnia Przeciw Mowie Nienawiści w szkołach - „150 Dni Przeciw Mowie Nienawiść”

 

Październik  2015 – styczeń 2016

5.

 

Zakończenie programu - SPRAWOZDANIA

 

30 stycznia 2016

Koordynatorka projektu:  Malina Baranowska- Janusz

 

 

  Projekt "Nienawiść - jestem przeciw" realizowany jest we współpracy z Europejskim Centrum Wergelanda
w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
 
The project "Hate - I'm against it is being implemented in cooperation with the European Wergeland Centre
under the Citizens for Democracy program, financed with EEA funds.