Sprawdź w jakim stopniu szkoła, w której uczysz, środowisko uczniowskie, a także twoje nawyki i styl edukacyjny wspierają wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic.

Obejrzyj z uczniami i uczennicami trzy filmy pokazujące kobiety w niestandardowych rolach. Słowa kluczowe: #zawód #praca #wzmacnianie

Obejrzyj z uczniami i uczennicami trzy filmy pokazujące kobiety w niestandardowych rolach. Słowa kluczowe: #sport #hobby #walka

Obejrzyj z uczniami i uczennicami trzy filmy pokazujące kobiety w niestandardowych rolach. Słowa kluczowe: #graffiti #aktywność społeczna #dawanie głosu