Kontakt

 

MALINA BARANOWSKA-JANUSZ

Dział Kultura i Media

Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowksiego 10

00-666 Warszawa

telefon: +48 22 659 62 03 wew.128

malina.janusz@ceo.org.pl

MAŁGORZATA LESZKO

Dział Kultura i Media

Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowksiego 10

00-666 Warszawa

telefon: +48 22 659 62 03 wew.128

malgorzata.leszko@ceo.org.pl