Równe/ Różne. Wspieranie równości płci w szkołach

"Równe/Różne. Wspieranie równości płci w szkołach" to program edukacyjny polegający na dostosowaniu do polskich warunków kulturowych standardu edukacji na rzecz równości płci wypracowanego w ramach programu Erasmus + przez organizacje partnerskie z Wielkiej Brytanii, Włoch i Węgier.
Od 2019 r. Centrum Edukacji Obywatelskiej jest jednym z dziewięciu europejskich partnerów opracowującym standardy i materiały edukacyjne ułatwiające szkołom wzmacnianie równości chłopaków i dziewczyn od klas 1-3. 

Jeśli chcesz sprawdzić w jakim stopniu szkoła, w której uczysz, środowisko uczniowskie, a także twoje nawyki i styl edukacyjny wspierają wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic WYPEŁNIJ TEST AUTOEWALUACYJNY TUTAJ.

Równość płci to jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, do których respektowania zobowiazane są wszystkie kraje wspólnoty. Państwa europejskie mają podejmować działania dążące do m. in. zakończenia dyskryminacji i przemocy, zapewnienia kobietom pełnego udziału w procesach decyzyjnych, oraz wprowadzania skutecznego ustawodawstwa promującego równość płci i wzmacniającego pozycję kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach.

Obejrzyj animowany film, w którym Malala opowiada o najważniejszych wyzwaniach świata do 2030 roku, czyli o Celach Zrównoważonego Rozwoju, które wszystkie państwa Europy, w tym Polska zobowiązały się wypełniać. Mamy jeszcze 10 lat by zmienić świat na lepsze!

Film "World's largest lesson" powstał w ramach projektu Project Everyone w partnerstwie z organizacjami Unicef i UNESCO.
Źródło: https://worldslargestlesson.globalgoals.org/languages/

Centrum Edukajci Obywatelskiej chce wspieraćć te procesy na poziomie szkolnym, wychodząc z założenia, że szkoła stanowi reprezentację świata, w którym funkcjonuje.

W ramach programu powstają nastepujące materiały:

  • standard edukacji na rzecz równości płci
  • test autoewaluacyjny dla nauczycieli i nauczycielek
  • podręcznik ułatwiający wprowadzanie standardu w szkołach
  • podręcznik z materiałami pomocniczymi (filmy, testy, ćwiczenia)
  • kursy dla nauczycieli i nauczycielek, studentów i studentek kierunków nauczycielskich oraz trenerów i trenerek pracujących z grupami.

Program zostanie zakończony w latem 2021 roku warsztatami dla nauczycieli i nauczycielek, które chcą wzmacniać równość płci w szkołach.

Nad materiałami pracują ekspertki ds. równosci płci oraz nauczycielska rada konsultacyjna.

Więcej informacji o programie i partnerach można znaleźć na stronie Gender Equality in Schools

 

Partnerzy programu: 
Development Education Centre South Yorkshire, Sheffield, UK;
Sudwind Association for Development Policy and Global Justice, Vienna, Austria; 
Oxfam Italia, Florence, Italy; Forum za Slobodu Odgoja, Zagreb, Croatia; 
Peace Education Institute, Helsinki, Finland; 
University of Thessaly - UTH, Volos, Greece; 
Anthropolis Association, Budapest, Hungary; 
Center for Citizenship Education CEO, Warsaw, Poland; 
Slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj, Bratislava, Slovakia.