A A A

SZKOŁA TOLERANCJI 
pomaga nauczycielkom i nauczycielom
wprowadzać na lekcje elementy
edukacji antydyskryminacyjnej,
równościowej i wielokulturowej.

 

NAGRODA

SENDLEROWEJ
"Za naprawianie świata"

znamy już wyróżnionych,

są wśród nich liderzy i liderki

szkoły tolerancji  

WIĘCEJ>>>>>>>

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Prawa do materiałów na stronie, o ile nie stwierdzono inaczej, posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 PL. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.