Program "Szkoła otwartości" - edycja 2021/2022

Zapraszamy do udziału w nowym programie "Szkoła otwartości".

Celem programu jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek we współtworzeniu włączających i otwartych na różnorodność społeczności szkolnych oraz edukacji opartej na współdziałaniu.

Na program składa się pięciomodułowy kurs internetowy dotyczący szeroko rozumianej edukacji włączającej, pogłębiające warsztaty online oraz konsultacje eksperckie. Częścią „Szkoły otwartości” jest także realizacja przez osoby uczestniczące działań w szkołach, w tym prowadzenie proponowanych w kursie ćwiczeń z uczniami i uczennicami oraz organizacja szkolnego Dnia Różnorodności.

Do programu zapraszamy nauczycieli i nauczycielki oraz inne osoby z kadry pedagogicznej, które pracują z uczniami i uczennicami w klasach 7-8 szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej.

W trakcie kursu chcemy zaprosić do rozmowy o tym, jak tworzyć szkołę, która jest miejscem otwartym na różnorodność, dającym wsparcie wszystkim uczniom i uczennicom, z uwzględnieniem ich kompetencji i potrzeb. Program czerpie z doświadczeń realizowanej przez nas od lat „Szkoły Tolerancji". W „Szkole otwartości” zależy nam, by jeszcze bardziej wzmocnić aspekty związane z akceptacją i społecznym włączaniem.

Udział w programie jest bezpłatny.

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest możliwość prowadzenia działań z uczniami i uczennicami z klas 7-8 szkół podstawowych lub z klas szkół ponadpodstawowych. Zachęcamy, by do programu zgłaszały się dwie osoby z kadry pedagogicznej, co może wspierać realizację działań w danej szkole.

Zgłoszenia do programu można dokonać poprzez formularz.

W programie „Szkoła otwartości” nauczyciele i nauczycielki:

  • otrzymają wsparcie w przygotowaniu się metodycznie do poruszania tematyki różnorodności, migracji oraz działań z edukacji antydyskryminacyjnej na godzinach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych;

  • będą mogli wspierać wychowawczo młodzież i rozwijać ich kompetencje, takie jak: krytyczne myślenie, świadomość globalna, kompetencje społeczno-emocjonalne, antydyskryminacyjne i obywatelskie;

  • zwiększą świadomość znaczenia edukacji włączającej w procesie tworzenia bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich członków i członkiń szkolnej społeczności;

  • poznają praktyki, które mogą służyć tworzeniu szkolnej wspólnoty opartej na wzajemnym szacunku, docenianiu różnorodności, a więc różnic i podobieństw między grupami i poszczególnymi osobami należącymi do szkolnej społeczności.

Harmonogram programu "Szkoła otwartości" - rok szkolny 2021/2022

Moduł

Daty trwania modułu

Czas trwania modułu

Spotkanie organizacyjne online: wprowadzenie dotyczące programu oraz platformy e-learningowej, zapoznanie osób uczestniczących

 

18.10.2021 - 24.10.2021

7 dni

Kurs internetowy: I moduł – Wprowadzenie do edukacji włączającej

25.10.2021 - 14.11.2021

3 tygodnie (dni wolne)

Kurs internetowy: II moduł – Widoczność

16.11.2021 Dzień Tolerancji

Spotkanie z ekspertem/ekspertką dotyczące modułu I

15.11.2021 – 28.11.2021

2 tygodnie

Kurs internetowy: III moduł – Wzmacnianie

10.12.2021 Dzień Praw Człowieka

Spotkanie z ekspertem/ekspertką dotyczące modułu II

29.11.2021 - 13.12.2021

2 tygodnie

Kurs internetowy: IV moduł – Włączanie i Współpraca

Spotkanie z ekspertem/ekspertką dotyczące modułu III

14.12.2021 - 16.01.2022

4 tygodnie (święta)

Kurs internetowy: V moduł – Moduł podsumowujący, realizacja ćwiczeń z uczniami

Spotkanie z ekspertem/ekspertką dotyczące modułu IV

17.01.2022 - 27.02.2022

5 tygodni (ferie)

Praktyka: realizacja zajęć z uczniami z wykorzystaniem materiałów z kursu oraz przygotowania do Dnia Różnorodności;

Warsztaty pogłębiające dla nauczycieli i nauczycielek.

28.02.2022 – 15.05.2022

11 tygodni (święta, dni wolne)

Realizacja projektów młodzieżowych – Dzień Różnorodności w szkołach

 

16.05.2022 – 29.05.2022

2 tygodnie

Termin nadsyłania relacji z Dnia Różnorodności.

 

12.06.2022

 

Ewaluacja programu

 

13.06.2022 - 24.06.2022

12 dni