Opis programu

SOCI@LL: otwarta Szkoła 

„Społeczne laboratorium całej szkoły: innowacyjne i partycypacyjne podejście do edukacji obywatelskiej i inkluzji społecznej”

Projekt Erasmus+,  2018 – 2021

Projekt „Soci@ll: otwarta szkoła” dotyczy inkluzji (włączania) dzieci i młodzieży szkolnej, przy zaangażowaniu i wsparciu społeczności lokalnej. Projekt ma wymiar międzynarodowy: biorą w nim udział organizacje, szkoły i lokalne samorządy z 4 europejskich krajów: Polski, Portugalii, Włoch i Cypru.  Projekt finansowany jest ze środków programu Erasmus+.  Celem projektu jest szukanie i sprawdzanie w praktyce rozwiązań, dzięki którym szkoła będzie umożliwiała rozwój wszystkim dzieciom bez względu na ich stopień sprawności, pochodzenie, sytuację rodzinną, płeć i inne cechy tożsamości.

W Polsce partnerami projektu są Centrum Edukacji Obywatelskiej, Urząd Miasta Ząbki oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach. 

W projekcie chcemy tworzyć nowe, trwałe rozwiązania  na rzecz szkoły włączającej wszystkich uczniów i uczennice oraz kadrę szkolną, opracowywane wspólnie przez te osoby, których sprawa dotyczy najbardziej: uczniów i uczennice, nauczycieli i nauczycielki, rodziców, kadrę zarządzającą, członków społeczności.

  • Uczennice i uczniowie będą mogli uczyć się na lekcjach, które biorą pod uwagę różnorodność społeczno-kulturową oraz oparte są na aktywnych metodach pracy.   
  • Nauczyciele i nauczycielki wzmocnią swoje kompetencje społeczno-edukacyjne i międzykulturowe, co przełoży się na nowe metody motywowania WSZYSTKICH uczniów i uczennic.
  • Szkoły będą rozwijać demokratyczną, inkluzywną kulturę, która docenia różnorodność oraz aktywne troszczy się o zaangażowanie WSZYSTKICH członków i członkiń społeczności szkolnych.
  • Społeczności zawiążą sojusze międzysektorowe oraz ściślejszą współpracę ze szkołami oraz podmiotami działającymi na rzecz edukacji i włączenia społecznego.

Co powstanie w ramach projektu?

  • Dobre praktyki oraz mapy drogowa działań na rzecz inkluzji 
  • Metodologia otwartych partnerstw 
  • Narzędziownik dla dyrektorów szkół dot. budowania szkoły włączającej z perspektywy zarządzania szkołą.
  • Narzędziownik dla nauczycieli i nauczycielek dot. inkluzywnego uczenia ze scenariuszami, kartami pracy i praktycznymi wskazówkami.
  • Wirtualne Laboratorium Społeczne umożliwiające współpracę międzysektorową i szukanie nowych, twórczych rozwiązań.

CEO jest odpowiedzialne za przygotowanie wspomnianych wyżej narzędziowników. Mają one być praktycznym wsparciem dla kadry, która chce w większym stopniu wspierać uczniów i uczennice w rozumieniu i akceptowaniu różnorodności, praktykowaniu włączenia społecznego i współdecydowania, przeciwdziałaniu dyskryminacji. 

Zobacz stronę projektu:http://wholeschoolsociallabs.eu/?lang=pl i https://lab-social.eu/ czyli Wirtualne Laboratorium Społeczne  oraz Fb https://www.facebook.com/pg/wholeschoolsociallabs

Partnerzy w projekcie:

URZĄD MIASTA ZĄBKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH