Przedstawiamy wszystkie działania grup młodzieżowych z projektu Nienawiść. Jestem przeciw! 

 

 

 

II LO im. M. Kopernika we Włocławku

Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy

Gimnazjum nr 9 im. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu

Gimnazjum nr 6 w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie

Strony