II

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumii

Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu

Publiczne Gimnazjum im M. Rejewskiego w Białych Błotach

Strony