Publiczne Gimnazjum im M. Rejewskiego w Białych Błotach

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku

Gimnazjum nr 9 im cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Górze

II

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

Strony