Gimnazjum nr 9 im. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu

Gimnazjum nr 6 w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie

Zespół Szkół Publicznych Nr 7 w Żyrardowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi

II

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

Strony