Nazwa grupy:  Szkolna Grupa Praw Człowieka

Hasło kampanii:   Otwórz oczy na nienawiść!

Opiekunka projektu:  Aleksandra Roleder

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku

 

 

Opis działań w projekcie

 

Grupa stworzyła dwa plakaty: pierwszy - ”Otwórz oczy na nienawiść!”, którego celem było zwrócenie uwagi rówieśników na problem nienawiści, oraz drugi - który wyraża sprzeciw wobec chuligańskiego graffiti szpecącego nasze miasto. Powstał także film o tej samej tematyce. Uczniowie i uczennice zorganizowali także akcje odbijania dłoni, dla kolegów i koleżanek z ZS nr 3 oraz uczniów/uczennic i rodziców odwiedzających naszą szkołę podczas Dnia Otwartego. W trakcie tych akcji każdy mógł wyrazić swój sprzeciw wobec nienawiści.

Cytaty: ,,Wierzę, że uda nam się uświadomić rówieśników, że mowa nienawiści jest groźnym zjawiskiem.", ,,Każde działanie ma sens", "Trzeba rozmawiać, uświadamiać, działać", ,,Nie można lekceważyć skutków hejterstwa".

 

Grafika przedstawiająca kampanie

 

 

Spot

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nienawi%C5%9B%C4%87-Szkolna-Grupa-Praw-Cz...

Info z prasy: http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,w-zs3-rozmawiali-o-mowie-nienawisci,...