Nazwa grupy: Na_szóstki

Hasło kampanii: Mowa nienawiści. To boli

Opiekunka projektu: Anna Sosna i Aneta Podlas

Gimnazjum nr 6 w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie

Opis działań w projekcie

 

Kampania rozpoczęła się od przygotowania i rozdania kolegom i koleżankom "antyhejtowych serduszek". Na serduszkach z jednej strony umieszczone zostały hasła "Nienawiść. Jestem przeciw" i "Miłość. Jestem za", z drugiej strony zaś były "miłe słowa na początek dnia”. Członkowie grupy stworzyli gazetkę ścienną, zaprojektowali dwa plakaty kampanii oraz spot reklamowy, którego odbiorcami byli rówieśnicy, uczniowie i uczennice starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i młodszych klas szkół średnich. Celem było budowanie świadomości problemu.  Grupa "Na_szóstki" przygotowała dwa konkursy:  plastyczny na "Projekt koszulki przeciwko mowie nienawiści", oraz wiedzowy z zakresu edukacji wielokulturowej i antydyskryminacyjnej. Uczniowie zorganizowali konkurs w ramach obchodów Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej. Do udziału zaprosili pary uczniów z każdej z klas, w sumie 5 zespołów. Rywalizacji przyglądała się publiczność - reprezentacje klas oraz pani dyrektor Małgorzata Bieć i pani Iwona Wójcik z biblioteki szkolnej. Konkurs prowadziła opiekunka programu "Nienawiść. Jestem przeciw", pani Anna Sosna, natomiast w komisji zasiadły: pani Aneta Podlas, również zajmująca się tym programem, oraz jego uczestniczki: Iza Michalska i Magda Glin z klasy 2b.

Zadania konkursowe dotyczyły edukacji wielokulturowej i antydyskryminacyjnej. Należało rozpoznać symbole różnych grup społecznych, rozwiązać krótki wielokulturowy quiz. Kolejne pytania i zadania dotyczyły stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, mowy nienawiści, cyberprzemocy. Zadania konkursowe były pretekstem do dyskusji, wymiany poglądów - każde zadanie wspólnie omawialiśmy, często zachęcając publiczność do włączenia się do rozmowy. Nie zabrakło ćwiczeń praktycznych - uczestnicy poprawiali przykładowe wypowiedzi o charakterze dyskryminującym używając języka równościowego, przekonywali kolegów do tolerancji i otwartości wobec wszystkich ludzi, rozważali różne scenariusze zachowań wobec incydentów z użyciem mowy nienawiści i cyberprzemocy.

Formuła konkursu spodobała się uczestnikom, którzy przyznali, że spotykali się w swoim życiu z podobnymi do omawianych przypadków. Uczestnicy mieli nadzieję na to, że spotkanie sprawi, iż jego uczestnicy będą potrafili sobie radzić z takimi problemami, i że będą swoją wiedzę i umiejętności przekazywać innym. Zakończeniem kampanii był happening poruszający zagadnienie równych szans i zwracający uwagę na czynniki utrudniające osiągnięcie sukcesu życiowego.

Cytaty: „ Nie wszyscy ludzie na starcie mają równe szanse, i że niektóre odpowiedzialne za to czynniki nie są od nich zależne” , „Czy będziemy kontynuować ten projekt w przyszłym roku szkolnym?”, „Spotykałem się w swoim życiu z podobnymi do omawianych przypadków dyskryminacji."

 

Spot

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/czestochowa.przeciw