Nazwa grupy:  Grupa hotelarsko reklamowa przeciw nienawiści

Hasło kampanii:   Zwyciężaj nienawiść – miłością! 

Opiekunka projektu:  Elżbieta Wyderka

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi

 

 

Opis działań w projekcie 

 

Uczestnicy i uczestniczki projektu zorganizowali apel w szkole  o przemocy, agresji  i mowie nienawiści, na którym omawiali jak przeciwdziałać i przeciwstawiać się tym zjawiskom. Uczyli się także jak w różnych językach sztucznych np. migowym, Mors’ a , Braille’ a oraz w językach oficjalnych brzmią słowa – miłość i bez nienawiści. Wzięli udział w szkolnym konkursie wiedzy o życiu Jana Karskiego i Ireny Sendlerowej, wykonali również plakaty o tej tematyce. Zwieńczeniem projektu był dzień przeciw nienawiści  „Dzień Życzliwości”, grupa rozdawała koleżankom i kolegom jabłka i kartki z pozdrowieniami, a na listkach pisali miłe słowa i złote myśli, zawisły one potem na drzewku stojącym na korytarzu. 

Cytaty:" Wszyscy jesteśmy tacy sami.”, „Nie skreślaj od razu innych"!

 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Grupa-hotelarsko-reklamowa-przeciw-nienaw...