Zespół Szkół nr 3 w Rybniku

Gimnazjum nr 9 im cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie

Publiczne gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach

Gimnazjum nr 4  im. A. Kamińskiego w Legionowie

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze 

Strony