Nazwa grupy:  TRZECIOKLASIŚCI

Hasło kampanii:   Stop Nienawiści!

Opiekunka projektu:  Ludmiła Rutka

Gimnazjum Samorządowe nr 3 im. Jana Pawła II w Bolesławcu

 

 

Opis działań w projekcie

 

Grupa zorganizowała konkurs plastyczny i literacki dotyczący przeciwdziałania mowie nienawiści. Podczas festynu szkolnego przygotowała akcję promocyjną projektu, ulotki, uczniowie rozmawiali z uczestnikami imprezy rekreacyjno – sportowej „Bądźmy Razem”. Włożyli wiele wysiłku w nagranie flash – mob’a „Jak nie reagować na mowę nienawiści”. Poza tym uzyskali zgody właścicieli garaży i zaplanowali zagospodarowanie ścian na murale propagujące środowisko wolne od mowy nienawiści.

Cytaty: „Podoba mi się to, co robicie.”,
„Nie wolno przyjmować postawy biernej.”,
„Myślałam, że młodym ludziom wszystko jedno, myliłem się.”,
„Z mową nienawiści spotykamy się wszyscy, w każdym wieku.”

 

Grafika przedstawiająca kampanię

 

 

Link do facebook: https://www.facebook.com/grupatrzecioklasisci