Nazwa grupy: FACELOOK

Hasło kampanii: NIE WAŻNE JAK WYGLĄDAMY, WSZYSCY JESTEŚMY LUDŹMI! ZABIEZPIECZ SIĘ PRZED HEJTAMI! YOUR HATE is LATE!

Opiekunka projektu: Dorota Stępniak

Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckich

 

 

Opis działań w projekcie

 

Uczniowska grupa zorganizowała instalację i burzenie MURU UPRZEDZEŃ  oraz  happening pod hasłem "NIE WAŻNE JAK WYGLĄDAMY, WSZYSCY JESTEŚMY LUDŹMI". Na stolikach i ławkach szkolnych pojawiły się napisy uwrażliwiające na problem stereotypów w szkole: np. "ubiera się na czarno", "z zagranicznym akcentem".  Nakręcili także film "Nie hejtuje", promujący postawę otwartości i nie szerzenia nienawiści w szkole i Internecie.  Powstały plakaty, ulotki.

Cytaty: „Ja przebrałam się za gotkę. Nasz happening się udał, przebrania wywołały duże poruszenie, większość osób odpowiadało „tak, przeszkadzasz mi”. Niektórzy podchodzili i próbowali wyrwać mi kartkę i wiele osób miało do mnie pretensję za to, że zajmuję im miejsce na ławce. Co można uznać za duży sukces.”, „Byłam przebrana za dresiarza. Jestem zadowolona z tego, że happening się udał. Większość osób mówiła „tak przeszkadzasz mi”, choć raz usłyszałam „nie, nie przeszkadzasz mi”.

 

Grafika przedstawiająca kampanię

 

 

Spot

 

 

Link do facebook: https://www.facebook.com/projekt.facelook?fref=ts