Nazwa grupy:  II

Hasło kampanii:   Przeciw nienawiści

Opiekunka projektu:  Barbara Litwiniuk

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

 

 

Opis działań w projekcie

 

 Grupa zaczęła działania od przeprowadzenia ankiety wśród uczniów klas I, II, III. Następnie zorganizowała dyskusję z uczniami/uczennicami i nauczycielami/nauczycielkami na temat uzyskanych wyników.  W szkole ogłoszony został konkurs na plakat "Nienawiść. Jestem przeciw" oraz przeprowadzona akcja informacyjna jak można się bronić przed mową nienawiści w Internecie, powstały plakaty, ulotki, nalepki oraz gazetka ścienna. Poza tym liderzy  grupy przeprowadzili lekcje wychowawcze dla uczniów i uczennic klas II i III  na temat mowy nienawiści oraz warsztaty dla gimnazjalistów i gimnazjalistek odwiedzających szkołę w trakcie Dnia Otwartego Szkoły. Grupa projektowa brała także udział w cyklach lekcji i warsztatów antydyskryminacyjnych.

Cytaty:  „Nie możemy nienawidzić "innych". Musimy się przekonać, że "inni" to także "my".”

 „Nie możemy nienawidzić "innych". Musimy się przekonać, że "inni" to także "my".”  

„Aby kogoś zrozumieć trzeba go poznać.”

„Świat nie uniknie cywilizacyjnej katastrofy jeśli nie przestaniemy się dzielić na "swoich" i "innych".” „Nie możemy nienawidzić "innych". Musimy się przekonać, że "inni" to także "my".

 

Grafika przedstawiająca kampanie