Nazwa grupy: Paczkowskie Asy

Hasło kampanii: Język nienawiści. Jestem przeciw

Opiekunki projektu: Jolanta Kalisz

Zespół Szkół w Paczkowie

Opis działań w projekcie

 

Grupa "Paczkowskie Asy" z  II klasy najpierw przeprowadziła ankietę wśród kolegów i koleżanek ze szkoły, a następnie zorganizowała warsztaty na temat mowy nienawiści. Kolejnym krokiem była organizacja maratonu pisania listów z Amnesty International oraz Dzień Godności, w trakcie którego promowali ideę szkoły wolnej od dyskryminacji i nienawiści. Cały rok szkolny grupa tworzyła gazetkę tematyczną informującą o działaniach w projekcie.  

Cytaty: „Paczków jest przeciwny mowie nienawiści”.

 

Facebook: https://www.facebook.com/paczkowskieasy/posts_to_page