Nazwa grupy: uczniowie klasy kulturalno-medialnej

Opiekunka projektu: Elżbieta Kamińska

II LO im. M. Kopernika we Włocławku

 

Projekt „Najbardziej nielubiane przez Polaków mniejszości narodowe, religijne i etniczne- fakty i mity”.

Chętni uczniowie z dwóch drugich klas podzieleni na grupy zbierali informacje na temat kultury, obyczajowości, religii, tradycji Żydów, muzułmanów, Romów, Arabów, Rumunów. Ich zadaniem było obiektywne spojrzenie na owe grupy i znalezienie przyczyn niechęci do nich. Młodzież sięgała do różnych źródeł, przeprowadziła ankiety, wywiady, przygotowała prezentacje. Podsumowanie pracy i prezentowanie wyników odbyło się w szkole. Na konferencji uczniowie zapoznali się także z wynikami badań na temat stosunku Polaków do „mowy nienawiści”, które zostały przeprowadzone przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego i Fundację im. S. Batorego.

 

Organizacja Maratonu Pisania Listów AI

Od trzech lat we współpracy z Gimnazjum nr 3 organizujemy także Maraton Pisania Listów AI. Bierze w nim udział młodzież z różnych szkół, ale także mieszkańcy osiedla. Przed maratonem uczniowie zostają zapoznani z historią bohaterów maratonu.

 

Realizacja projektu we współpracy z Amnesty International „Szkoła  przyjazna prawom człowieka”

W tym roku młodzież została zaproszona do dwuletniego międzynarodowego  projektu „Szkoła przyjazna prawom człowieka” jako jedna z pięciu szkół w Polsce i siedemnastu w Europie. Współpracujemy z uczniami ze szkół z Włoch, Portugalii i Irlandii. Jego celem jest przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji i przemocy. W ramach projektu, w jego pierwszej fazie, przeprowadzone zostały ankiety wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców na temat przestrzegania praw człowieka w szkole. Opracowany raport posłużył do zaplanowania kolejnych działań. Uczniowie każdej klasy uczestniczyli w warsztatach antydyskryminacyjnych prowadzonych przez trenerów z całej Polski. Nauczyciele wzięli udział w radzie szkoleniowej na ten temat. Troje nauczycieli i czworo uczniów uczestniczyło w spotkaniu wszystkich szkół z Polski uczestniczących w projekcie. Spotkanie odbyło się w Warszawie, a jego celem była wymiana doświadczeń i warsztaty. W programie był także wykład doktora Jacka Pyżalskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza na temat agresji, przemocy i bullyingu. Spotkanie wszystkich szkół biorących udział w projekcie zaplanowane jest na październik 2015 we Włoszech.

 

 Udział w konkursie „Tolerancja i ja” organizowanym przez Komendę Policji we Włocławku

Uczniowie wzięli udział w konkursie na komiks pod hasłem „Tolerancja i ja”. Kornelia Kozłowska, uczennica klasy I c, wykonała pracę zatytułowaną "KAŻDY INNY WSZYSCY RÓWNI" i zajęła I miejsce. Organizatorem konkursu był Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku przy współudziale Urzędu Miasta Włocławek.

 

Wypożyczenie wystawy „Jestem stąd. Polska wielu narodów”

Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Centrum Polsko- Niemieckie z siedzibą w Krakowie, a opiekę merytoryczną nad wystawą sprawuje Pracownia Historii i Kultury Mniejszości Etnicznych i Narodowych instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tematem przewodnim wystawy jest historia, kultura oraz dzień dzisiejszy mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce. Tym samym wpisujemy się w ogólnopolską akcję „Polska dla wszystkich” organizowaną pod patronatem  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jej celem jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz postaw obywatelskich uczących doceniać różnorodność i bronić jej jako wartości każdego społeczeństwa. Uczniowie szkoły oglądali wystawę rozłożoną w holu szkolnym w ramach godzin wychowawczych i wiedzy o kulturze. Po obejrzeniu wystawy odbyły się dyskusje dotyczące dyskryminacji, stereotypów i mowy nienawiści.

 

 „Projekt Pamięć” we Współpracy z Muzeum Żydowskim Galicja w Krakowie

Druga wystawa nosiła tytuł „Projekt Pamięć”. Opowiada ona za pomocą obrazów, zdjęć oraz filmu historię żydowskiej rodziny, mieszkającej przed wojną w Polsce w naszym mieście- Włocławku. Jest ona próbą odzyskania tego, co zostało zniszczone – życia małego chłopca, Kalmana, który wskutek wojny został na zawsze oddzielony od swojej rodziny. Jego krewna, artystka Roz Jacobs, opowiada historię Kalmana oraz maluje serię jego portretów, próbując przywrócić w ten sposób jakąś cząstkę jego istnienia. Po obejrzeniu wystawy i załączonego do niej filmu uczniowie wzięli udział w warsztatach plastycznych, malując portrety ofiar holokaustu lub ocalonych, poznając jednocześnie ich historie.

 

Szkolne Koło Wolontariatu- konkurs „Ośmiu Wspaniałych"

9 kwietnia odbyło się podsumowanie wyników V Lokalnej Edycji Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Podczas uroczystej gali w Urzędzie Miasta wręczono dzieciom i młodzieży srebrne i złote Ósemki. Konkurs ma na celu nagrodzenie pracy młodych wolontariuszy. Laureatką konkursu z II LO została uczennica klasy 2 c Dominika Gospodarowicz, natomiast srebrne ósemki otrzymały  Katarzyna Banasiak również z klasy 2 c oraz Klaudia Fydryszewska z klasy 1e.