25 Marca 2020

Sprawdź w jakim stopniu szkoła, w której uczysz, środowisko uczniowskie, a także twoje nawyki i styl edukacyjny wspierają wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic.

05 Października 2018

Zapraszamy serdecznie na konferencję edukacyjną POLIN dotyczącą nauczania o Sprawiedliwych,  w ramach konferencji wręczymy Nagrodę im. Ireny Sendlerowej.

04 Września 2018

Przeczytaj o koncerencji NECE, na której będziemy prezentować nasz projekt.

14 Grudnia 2017

Poznajcie dobre praktyki działań antydyskryminacyjnych promujących tolerancję, równość i róźnorodność, które ostatnio powstały w naszych programach.

Strony