"Wychowanie to podstawa" - materiały dla wychowawczyń i wychowawców

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które powstały w ramach programu "Wychowanie to podstawa":

  Kliknij w obrazek, aby pobrać całość publikacji "Wychowanie to podstawa" - zawiera ona ćwiczenia na godziny do dyspozycji wychowawcy, a także inspiracje do codziennych drobnych oddziaływań wychowawczych oraz większych działań o charakterze miniprojektów. Dużą rolę w publikacji pełni autorefleksja wychowawcy nad własną pracą, rozwijaniem kompetencji wychowawczych oraz postrzeganiem pracy wychowawczej jako procesu osadzonego w kontekście konkretnej szkoły i klasy.

Tematy poszczególnych rozdziałów:

  1. Jak rozwijać własne umiejętności wychowawcze?;
  2. Jak wspierać uczniów i uczennice w ich poczuciu skuteczności?;
  3. Jak wzmacniać proces grupowy w klasie?;
  4. Jak włączać uczniów i uczennice we współdecydowanie o szkolnej wspólnocie?;
  5. Jak angażować uczniów w działania na rzecz społeczności lokalnej?;
  6. Jak uwrażliwiać uczniów i uczennice na wyzwania globalne?

Jeżeli wolisz pobrać poszczególne części (rozdziały) publikacji oddzielnie, znajdziesz je poniżej, wraz z towarzyszącymi im webinariami: 

 

W ramach pracy z całymi szkołami powstały dwie publikacje:

 

-----------------------------

Projekt “Wychowanie to podstawa” korzysta z dofinansowania o wartości 109 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem projektu “Wychowanie to podstawa” jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych.
Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Partnerem projektu jest Menneskerettighetsakademiet (Humans Right Academy) z siedzibą w Oslo.
Operatorem Programu Edukacja jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.