Krok 1 - zrób test na równość

Satndard edukacji na rzecz równości płci

Celem poniższego kwestionariusza jest (auto)refleksja na temat poziomu świadomości i wspierania równości płci przez szkołę. Ma ona pomóc odpowiedzieć na pytania, czy i jak środowisko szkolne i konkretne placówki dążą do wyrównywania szans chłopców i dziewczyn, czy szkoła uwzględnia potrzeby zarówno uczniów jak i uczennic oraz czy dba o komfort i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej.

Równość płci rozumiemy szeroko, jako tworzenie takich warunków, w których różnice wynikające z płci nie będą prowadzić do gorszego traktowania, nierównego dostępu czy wykluczenia uczniów i uczennic.

Instrukcja: Poniżej przedstawiamy sytuacje, które mogłyby mieć miejsce w twojej szkole lub rzeczywiście dotyczą placówki, w której pracujesz. Pod każdą z sytuacji znajdują się cztery różne scenariusze, czyli potencjalne reakcje dyrekcji, innych nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic na opisane sytuacje. Twoim zadaniem jest zapoznanie się po kolei z wszystkimi sytuacjami i wskazanie jednej odpowiedzi, która wg ciebie jest najbardziej prawdopodobna. Nawet jeśli uważasz, że w twojej szkole opisana sytuacja nie mogłaby mieć miejsca, spróbuj sobie taką sytuację wyobrazić. Oczywiście możesz nie wiedzieć, jak w rzeczywistości zachowałaby się dyrekcja szkoły, inni nauczyciele i nauczycielki oraz uczniowie i uczennice, dlatego postaraj się wskazać tę odpowiedź, która według ciebie jest najbardziej prawdopodobna.

W każdej z pozycji możesz wybrać jedną odpowiedź. Po wypełnieniu ankiety na podany wyżej adres mailowy otrzymasz wiadomość z instrukcją zawierającą dalsze kroki.

KLIKNIJ W OBRAZEK, BY PRZEJŚĆ DO TESTU