Będziemy na konferencji NECE w Marsylii

NECE Conference 2018 / 6 - 9 September 2018

Po roku przerwy znów pojawiamy się na koncefencji NECE tym razem w Marsylii. W tym roku pod hasłem: Brave New Worlds?! The Future of Democracy and Citizenship Education (Odważne nowe światy ?! Przyszłość demokracji i edukacji obywatelskiej. )

 Co to jest NECE: 

"NECE to inicjatywa na rzecz tworzenia sieci edukacji obywatelskiej w Europie. W ramach edukacji obywatelskiej opracowano szereg działań. NECE nie jest instytucjonalną siecią, ale forum, które współdziała ze sobą. Głównym celem inicjatywy jest promocja europejskiej opinii publicznej. Poprzez szereg działań NECE stara się zapewnić przejrzystość w kwestiach i wyzwaniach. Łączy on akademików, praktyków i decydentów na poziomie europejskim oraz stymuluje transfer wiedzy. NECE poświęcona jest praktykom zajmującym się edukacją obywatelską i kulturalną, a także uczonymi / ekspertami i trenerami. Realizując swoje cele, inicjatywa i organizacje pozarządowe." ( informacja ze strony)

 

Więcej informacji na stronie: http://www.nece-conference.eu/