Relacja z konferencji otwierającej program Re:Memory

6–7 marca 2020 r. na konferencji w Warszawie oficjalnie zainaugurowaliśmy program „Re:Memory – multimedialne historie lokalne” prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją Gazety Wyborczej. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Agora S.A. w Warszawie. Uczestniczyło w nim ponad czterdzieścioro biorących udział w programie nauczycieli i nauczycielek z całej Polski. Wraz ze swoimi uczniami i uczennicami będą oni odkrywać wydarzenia z lokalnych historii ich miejscowości czy regionów z lat 1918–1948, związane z relacjami międzygrupowymi i wyzwaniami takimi jak nacjonalizm, antysemityzm, masowa przemoc polityczna, przesiedlenia. Efektem ich pracy będą multimedialne reportaże oraz mini-działania w sferze publicznej.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od spotkań z ekspertami z różnych obszarów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą z trudną historią lokalną. Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel i Lider Tolerancji, opowiedział o swoich działaniach wokół odkrywania i umacniania pamięci o społeczności żydowskiej w Szczekocinach. Różne perspektywy zaprezentowali artystka wizualna Karolina Breguła, Katarzyna Winiarska z Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia oraz reportażysta Marcin Kącki. Do poruszonych wątków, które wzbudziły żywy odzew uczestników i uczestniczek, należały sposoby włączania i upodmiotowienia lokalnych społeczności, a także zagrożeń negatywnymi reakcjami z ich strony. Tego dnia uczestnicy i uczestniczki mieli również możliwość wzięcia udziału w warsztatach historycznych, poświęconych 1) rozwojowi nazizmu, 2) antysemityzmowi w II RP, 3) postawom społeczeństwa polskiego wobec Zagłady, 4) powojennym przesiedleniom i migracjom. W roli prowadzących wystąpili Marta Eichelberger-Jankowska, Katarzyna Kulińska oraz dr Tomasz Skonieczny.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty antydyskryminacyjne z trenerkami Katarzyną Niewczas oraz Leną Rogowską-Lewandowską. Ostatnim punktem programu była prezentacja narzędzia do tworzenia multimedialnych reportaży dokonana przez Adama Peterczuka z „Gazety Wyborczej”.

Konferencja odbyła się kilka dni po stwierdzeniu w Polsce pierwszego przypadku koronawirusa oraz kilka dni przed zamknięciem szkół. Kolejne tygodnie przyniosły gwałtowną zmianę w szkolnej warunkach pracy i nauki. Nauczyciele i nauczycielki, a także młodzież zmagają się z licznymi wyzwaniami i trudnościami, związanymi z koniecznością przestawiania się na inny tryb działań, stresem i niepewnością, problemami technicznymi, w tym wykluczeniem cyfrowym. Mimo to program „Re:Memory” jest kontynuowany, choć w zmodyfikowanej formie, a także ze zmienionym harmonogramem, który umożliwia zakończenie projektów na jesieni.

Zdjęcia: Tomasz Kaczor