Kurs internetowy "Wychowanie to podstawa" - edycja 2021/2022

 

Zapraszamy na kolejną edycję kursu internetowego odbywającego się w ramach programu "Wychowanie to podstawa"!

93,6% uczestniczek i uczestników pierwszej edycji poleciłoby go innym wychowawcom. Oto, co piszą:
Dzięki kursowi zmienia się spojrzenie na zespół klasowy i swoją rolę w klasie i szkole, a to pomaga w szukaniu konstruktywnych rozwiązań, analizowaniu własnej pracy i odkrywaniu swoich mocnych stron. To wszystko mobilizuje do podejmowania nowych wyzwań.”

Był to owocny czas na wnikliwą analizę swojej pracy wychowawczej, spojrzenia na nowe możliwości i doświadczenia innych osób.”

Kurs poruszał wiele aspektów pracy wychowawczej, dzięki czemu z każdej strony można było się przyjrzeć, zweryfikować i udoskonalić swoje działania/podejście.”
Kurs jest znakomicie przygotowany, pełen profesjonalizm. Jestem pod dużym wrażeniem.”

 

 

 

Kliknij w okładkę, aby zapoznać się także z naszymi materiałami dla wychowawców i wychowawczyń!

Materiały są do pobrania bezpłatnie. 

 

 

 

 

 

Kurs „Wychowanie to podstawa”, będący częścią programu o tej samej nazwie, wykorzystuje nasze najlepsze doświadczenia z prowadzonych wcześniej kursów i programów dla nauczycieli. Jest adresowany do nauczycielek i nauczycieli klas 4-8 szkół podstawowych, będących wychowawcami klas. Poruszane są w nim ważne aspekty pracy wychowawczej służące uczeniu się w szkole.  Osoby uczestniczące skorzystają ze swoich dotychczasowych doświadczeń, zainspirują się użytecznymi praktykami, nabędą nowe umiejętności. Udział w kursie jest bezpłatny

Zagadnienia poruszane w kursie:

  • rola, kompetencje, wyzwania i rozwój wychowawcy klasy; 
  • wspieranie uczennic i uczniów w ich rozwoju, w budowaniu osobistego systemu wartości i postaw;
  • budowanie relacji i wzmacnianie procesów grupowych w klasie;
  • włączanie uczennic i uczniów do współdecydowania w klasowej i szkolnej wspólnocie;
  • uwrażliwianie uczennic i uczniów na glokalne i globalne problemy i wyzwania.  

Kurs składa się z pięciu modułów
Każdy moduł zbudowany jest według paradygmatu: inspiracja – doświadczenie – refleksja o doświadczeniu. 

Inspiracją są treści modułu i publikowane materiały. W module proponowane są zadania do wyboru. Osoba uczestnicząca w kursie wybiera zadanie do realizacji, planuje jego wykonanie, a następnie podejmuje działanie w swojej pracy z uczniami. Po tym doświadczeniu podejmuje odnoszącą się do niego refleksję.
Uczestnikowi kursu towarzyszy mentor, który wspiera go w realizacji zadań i w refleksji.
 

Moduł

Daty trwania modułu

Czas trwania modułu

0 moduł  - Uczestnicy i platforma e-learningowa.

 

27.09.2021 - 03.10.2021

7 dni

I moduł – JA WYCHOWAWCA -  moja rola, moje kompetencje, moje wyzwania i mój rozwój.

04.10.2021 - 17.10.2021

2 tygodnie

II moduł – JA WYCHOWAWCA wspieram ucznia i uczennicę w jego/jej rozwoju  i budowaniu osobistego systemu wartości i postaw.

18.10.2021 - 14.11.2021

4 tygodnie (dni wolne)

III moduł – JA WYCHOWAWCA buduję relacje i  wzmacniam procesy grupowe w klasie.

15.11.2021 - 05.12.2021

3 tygodnie

IV moduł – JA WYCHOWAWCA włączam uczniów i uczennice we współdecydowanie w klasowej i szkolnej wspólnocie.

06.12.2021 - 02.01.2022

4 tygodnie (święta)

V moduł - JA WYCHOWAWCA uwrażliwiam uczniów i uczennice na problemy i wyzwania lokalne i globalne oraz angażuję do stawiania im czoła. 

03.01.2022 - 30.01.2022

4 tygodnie (ferie)

Ewaluacja kursu

 

do 06.02.2022

 

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy pod linkiem: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/kurs-internetowy-wychowanie-podstawa-edycja-20212022
 


Projekt “Wychowanie to podstawa” korzysta z dofinansowania o wartości 109 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
Celem projektu “Wychowanie to podstawa” jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych.

Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.
Partnerem projektu jest Menneskerettighetsakademiet (Humans Right Academy) z siedzibą w Oslo.
Operatorem Programu Edukacja jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.