Spotkanie partnerskie w Nikozji

W październiku spotkaliśmy się w Nikozji (Cypr) na drugim spotkaniu partnerskim projektu Soci@ll. Tym razem poza szkoleniem dla przedstawicieli szkół i urzędów omawialiśmy szczegółowo materiały edukacyjne i platformę, która powstanie w ramach projektu. Jednym z celów programu jest przygotowanie narzędziownika do wprowadzania zmian na rzecz włączania w szkole. Wiemy już, że będą to m.in. narzędzia do autorefleksji dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów, a także scenariusze zajęć, przykladowe "wyzwania" do podjęcia przez uczniów i nauczycieli, oraz pomysł na organizację święta różnorodności i inkuzji w szkole: Soci@ll Week. 

 

Projekt SOCI@LL jest realizowany w ramach Akcji 3. Wsparcie w reformowaniu polityk (włączenie społeczne poprzez edukację, szkolenia i młodzież) programu Erasmus plus. Projekt (592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN) został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Ten dokument odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nim informacje