Pierwsze spotkanie w programie

7-8 marca zainaugurowaliśmy międzynarodowy projekt Soci@ll Otwarta szkoła (Soci@ll whole school social labs). CEO jest partnerem projektu, w którym bierze udział konsorcjim z 4 państw UE. Polska część konsorcjum to także Urząd Miasta Ząbki oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach. 

Projekt dotyczy edukacji włączającej, rozumianej szeroko (czyli nie tylko w kontekście tematu niepełnosprawności, jak to zwykle pojmowane jest w Polsce). Razem będziemy szukać pomysłów na to, jak tworzyć szkołę, w której każdy może uczyć się i czuć się u siebie bez względu na status ekonomiczny, płeć, pochodzenie, orientację seksualną, sytuację rodzinną, wyznanie, stopień sprawności . 

 

Na pierwszym spotkaniu partnerskim w Portugalii zastanawialiśmy się nad tym, czym jest edukacja włączająca oraz czego najbardziej potrzebujemy w swoich krajach, by było możliwe wprowadzenie jej w życie. Pozwaliśmy się też i planowaliśmy pracę w trzyletnim projekcie. W ramach programu CEO odpowiedzialne jest m.in. za przygotowanie materiałów edukacyjnych dla szkół (dyrekcji i nauczycieli oraz nauczycielek) dotyczących wdrażania metod i rozwiązań edukacji włączającej. Dużo pracy przed nami!

 

 

Projekt SOCI@LL jest realizowany w ramach Akcji 3. Wsparcie w reformowaniu polityk (włączenie społeczne poprzez edukację, szkolenia i młodzież) programu Erasmus plus. Projekt (592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN) został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Ten dokument odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nim informacje