Szkoła powinna pomagać zwalczać stereotypy dotyczące kobiet


Zakończono prace nad wnioskiem dot. podpisania Konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Kładzie ona duży nacisk na zwalczanie stereotypów związanych z płcią, do czego mają przyczynić się m.in. kampanie edukacyjne. Konwencja o zapobieganiu przemocy wobec kobiet zwraca uwagę na związek stereotypów z przemocą. Bez przyjęcia takiej perspektywy trudno będzie właściwie stosować prawo - uważa prof. Monika Płatek. Konwencja nakazuje także kłaść większy nacisk na edukację na temat niestereotypowych ról płci.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/oswiata/szkola-powinna-pomagac-zwalczac-stereotypy-dotyczace-kobiet,123053.html