Laboratorium Wiedzy i Dobrych Praktyk w Gdańsku

Laboratorium Wiedzy i Dobrych praktyk to coroczny zjazd liderów i liderek programu Szkoła Tolerancji, prowadzących w swoich szkołach działania antydyskryminacyjne, włączające, promujące równość i angażujące uczniów i uczennice we wspólne działanie na rzecz społeczności. To grupa doświadczonych nauczycieli i nauczycielek,  związanych z przyznawaną w CEO Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Celem tych trzydniowych spotkań jest wymiana wiedzy, dobrych praktyk edukacyjnych i zaplanowanie działań wspierających innych nauczycieli i nauczycielki w nowej edycji programu.

Za każdym razem staramy się organizować Laboratorium w innym, istotnym dla podejmowanej przez nas tematyki miejscu. Dlatego spotkaliśmy się już w pogranicznym Dworze Miłosza w Krasnogrudzie, wielokulturowym Supraślu, alternatywnych Gardzienicach, zaangażowanym społecznie i ekologicznie Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach oraz promującym dialog międzykulturowy centrum w Krzyżowej. Tym razem, ze względu na wydarzenia związane ze śmiercią prezydenta Adamowicza, a także na historię ruchu solidarnościowego oraz silnie obecny w mieście wątek inkluzji migrantów i migrantek – postanowiliśmy udać się do Gdańska.

Osią naszego spotkania było pojęcie wspólnoty i jej aktualność we współczesnej szkole i w życiu społecznym. Wydaje nam się, że budowanie międzykulturowych wspólnot lokalnych to dziś jedno z podstawowych wyzwań społecznych – poczynając od poziomu klasy szkolnej, kończąc na nowych definicjach koncepcji społeczeństwa czy nawet narodu. Dlatego postanowiliśmy zorganizować gdańskie laboratorium wokół takich miejsc i zagadnień, które podejmują dialog ze wspólnotą, działają na jej rzecz, albo ją współtworzą.

W czwartek 13 lutego rozpoczęliśmy spotkaniem w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie kierowniczka działu projektów edukacyjnych Agnieszka Piórkowska oprowadziła nas po wystawie stałej. Przestrzeń wystawiennicza i przedstawiane tam historie skłoniły nas do refleksji, na ile muzeum opowiada o doświadczeni wspólnoty jakim był ruch społeczny – różnorodny, składający z się choćby z robotników i inteligentów, a na ile jest to historia jednostek, które zapisały się na kartach historii i stały się emblematami ruchu, jednocześnie w pewnym sensie zabierając głos bohaterowi zbiorowemu - Solidarności.

Aby dalej poznawać miejskie sposoby na budowanie wspólnoty, spotkaliśmy się z Martą Siciarek, która od lat zajmuje się budowaniem modeli włączania społecznego, jest współtwórczynią i prezeską Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, a także współkoordynatorką gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów. Marta Siciarek opowiadała nam o wnioskach z ewaluacji i o działaniach będących kontynuacją Modelu w mniejszych miejscowościach w regionie. Nowe działania są uproszczone – opierają się na czterech filarach inkluzji: włączaniu, wzmacnianiu, widoczności i współpracy, a także na bezpośrednim kontakcie z migrantami i migrantkami.

Warsztatowa część spotkania odbyła się w kolejnym adekwatnym do poruszanej przez nas tematyki miejscu, Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku-Oliwie, lokalnym domu kultury i domu sąsiedzkim prowadzonym przez fundację Wspólnota Gdańska. W tej inspirującej przestrzeni wymienialiśmy się dobrymi praktykami nauczycielskimi w formule World Cafe, poznawaliśmy liderskie metody pracy, zdawaliśmy pytania i dyskutowaliśmy. Wszystkie metody zostały zapisane w formie interaktywnych prezentacji i zostaną włączone do materiałow kursu internetowego dla nauczycieli i nauczycielek. Liderzy i liderki nagrywać będą webinaria pomagające uczestnikom i uczestniczkom kursu zmierzyć się z tematem przewodnim „Wspólnota: co nasz łączy, a co dzieli?” oraz organizacją Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej 21 maja 2020.

Po końcowym podsumowaniu, w sobotę 15.02 udaliśmy się na wycieczkę po Oliwie z lokalną przewodniczką. Poznaliśmy historię tej części miasta, a także odwiedziliśmy ciekawe miejsca jak zakon sióstr Brygidek mieszczący się w jednym ze starych dworów, katedrę, plątaninę oliwskich uliczek z pięknymi secesyjnymi willami, Dom Zarazy czy piękny Park Oliwski. W taki sposób nasze spotkanie zatoczyło logiczny krąg – od wspólnoty historycznej, poprzez wielokulturową, szkolną, aż do wspólnoty lokalnej ukształtowanej przez wspólne losy i miejsce.

Bardzo dziękujemy wszystkim liderkom i liderom tolerancji, goszczącym nas instytucjom, organizacjom i sponsorowi – Ambasadzie USA w Polsce za umożliwienie nam kolejnego Laboratorium Wiedzy i Dobrych Praktyk w ramach programu Szkoła Tolerancji.

Maja Dobiasz-Krysiak