Kapituła Nagrody

Krzysztof Czyżewski - praktyk idei, eseista i podróżnik; jest twórcą Fundacji ”Pogranicze” i Ośrodka ”Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach; redaktor naczelny pisma ”Krasnogruda” i szef wydawnictwa Pogranicze, w którym redaguje m.in. serie “Meridian” oraz “Sąsiedzi”. Animator programów dialogu międzykulturowego na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej i innych pograniczach świata.
Przewodniczący Kapituły Nagrody.
Elżbieta Ficowska - Inicjatorka Nagrody im. Ireny Sendlerowej. Autorka książek dla dzieci. Jedna z 2, 5 tysiąca dzieci uratowanych przez Irenę Sendlerową - jako półroczne niemowlę została przewieziona na aryjską stronę w drewnianej skrzynce. Napisała słuchowiska radiowe oparte na tekstach Plastusiowych Pamiętników. Od połowy lat 70. XX wieku była związana z opozycją demokratyczną w Polsce. Współpracowała z Jackiem Kuroniem w ramach Komitetu Obrony Robotników. W okresie sprawowania przez niego teki ministra pracy i polityki socjalnej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego była jego doradcą i rzecznikiem prasowym. W latach 2002-2006 przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu.
Anna Chipczyńska – przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Wcześniej związana z sektorem NGO.
Włodzimierz Grudziński urodzony w 1950 roku, absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1975-1977 oraz 1981-1990 pracował w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 do 2007 Prezes Zarządu Banku BISE S.A. W latach 1997-2007 wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich. Obecnie niezależny konsultant oraz doradca Prezesa Zarządu Związku Banków Polskich. Przewodniczący Rady Nadzorczej TISE S.A., członek Rady Nadzorczej Blikle sp. z o.o. Członek Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacji dla Polski. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Stowarzyszenia GO.

Alicja Pacewicz – Wiceprezeska Centrum Edukacji Obywatelskiej, współzałożycielka Fundacji. Opracowuje programy edukacyjne, podręczniki dla uczniów, scenariusze zajęć, materiały metodyczne. Współtworzy wizję i strategię CEO. Współautorka podręczników i programów nauczania „Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej”, „Edukacja prawna i obywatelska”, „A to historia”, a także projektów edukacyjnych „Szkoła z klasą”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości” i in. Ekspertka w dziedzinie edukacji obywatelskiej, kulturalnej i ekonomicznej oraz metod nauczania i oceniania. Współorganizatorka międzynarodowych konferencji i programów współpracy w ramach NECE oraz ICEE. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz budowania  społeczeństwa obywatelskiego.

Jarosław Przyborowski –  przedsiębiorca, kolekcjoner sztuki, założyciel Fundacji Signum (Poznań, Wenecja), której głównym celem statutowym jest niesienie pomocy osobom jej potrzebującym w Polsce i za granicą (Afryka) - ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób chorych, niepełnosprawnych; budowanie dialogu międzyludzkiego i promocja sztuki współczesnej w Polsce oraz poza jej granicami.
Paula Sawicka - z wykształcenia psycholożka, była nauczycielka akademicka, tłumaczka z języka angielskiego; w latach 70. i 80. związana z opozycją demokratyczną, w latach 90. zaangażowana w odbudowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w latach 2004–2014 prezeska zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, obecnie czonkini Rady Programowej.
Krystyna Starczewska – nauczyciel, filozof i działacz społeczny w sferze szkolnictwa i edukacji. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80-tych adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Doświadczony pedagog – przez wiele lat uczyła języka polskiego. Organizatorka i długoletnia przewodnicząca konspiracyjnego Zespołu Oświaty Niezależnej. Współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. Uczestniczka obrad Okrągłego Stołu. Prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. W uznaniu zasług za działalność pedagogiczną i społeczną laureatka wielu nagród, m. in. wyróżniona odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” w (2001 r.) i Medalem Świętego Jerzego (2009 r.). Założycielka i dyrektor Społecznego Gimnazjum nr 20 i Liceum z Maturą Międzynarodową w Warszawie.

Robert Szuchta – historyk, pedagog, wychowawca. Pracuje jako nauczyciel historii w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. I. Witkiewicza w Warszawie. Pierwszy polski laureat nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” (2006); odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz popularyzacji wiedzy o Holokauście (2008). Członek Komisji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”, członek Stowarzyszenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN w Warszawie oraz zespołu Centrum Badań Holokaustu UJ. Współautor pierwszego w Polsce szkolnego podręcznika do nauczania o Holokauście (Holokaust - zrozumieć dlaczego, 2003).

Zofia Żukowska - emerytowana dziennikarka, działaczka Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce. Jest absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała też filozofię na Sorbonie. Karierę zawodową rozpoczęła w prasie, jednak ostatecznie na blisko 50 lat związała się z telewizją. Przygotowywała tam filmy edukacyjne i audycje popularnonaukowe. Przez dłuższy czas kierowała redakcją programową w TVP.