Nazwa grupy: III A

Hasło kampanii:  Bądź pierwszy! Reaguj na nienawiść!

Opiekunka projektu:  Izabela Krawiec

Publiczne gimnazjum im. M. Skłodowskiej- Curie w Pyrzycach

 

 

Opis działań w projekcie

 

Uczniowie i uczennice przeprowadzili ankietę wśród uczniów klas trzecich na temat mowy nienawiści, następnie przygotowali dwie gazetki ścienne i zorganizowali dwa konkursy na plakat i koszulkę promujące postawy sprzeciwu przeciwko mowie nienawiści. Powstała ulotka zawierającą wskazówki jak postępować w przypadku spotkania się z mową nienawiści.  Zwieńczeniem działań było wydarzenie pt. Bądź pierwszy! Reaguj na nienawiść!, w trakcie którego odbyło się uczniowskie przedstawienie, robienie toreb z hasłami antydyskryminacyjnymi, zdjęć w faceboardach i ze skrzydłami anioła.  Akcje odbyły się na terenie szkoły dla uczniów szkoły oraz w Pyrzyckim Domu Kultury dla mieszkańców miasta (pracowników Urzędu Miasta, starostwa itp.).

Cytaty: sponsor projektu powiedział: „Wokół mnie jest tyle nienawiści, jestem bardzo zadowolona, że młodzież również ma już tego dosyć - mówcie o tym głośno”

 

Wybrane przykłady projektów koszulek

 

                 

 

Wybrane przykłady plakatów

 

                 

 

 

Grafika przedstawiajaca kampanię

 

 

Info z prasy: http://pyrzyce.info/blog/2015/03/20/gimnazjalisci-mowia-jestem-przeciw-n...

 

Link do bloga prowadzonego przez grupę: http://stopnienawiscigrupa3a.blog.pl/