Nazwa grupy: Language

Hasło kampanii: Kochaj żyć bez nienawiści

Opiekunka projektu: Ewelina Waląg

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Górze

 

 

Opis działań w projekcie

 

Grupa z Góry zaczęła działania w projekcie od wykonania muralu, na którym znalazło się hasło projektu „Nienawiść. Jestem przeciw!”. Następnie uczestniczki inspirowane hasłem: "Przeprowadzka z-ło do-bro" zorganizowały akcje pt. „Kilometry i kroki przeciwko nienawiści”. Była to wspólna wyprawa rowerowa i piesza, w ramach której liczone były kroki i kilometry przeciwko mowie nienawiści. W realizację  liczenia kroków zaangażowały się całe klasy.

Cytaty:  „Żeby nie było czasu, ale przede wszystkim ochoty na nienawiść w sercach”

„Ponad język, narodowość, płeć, „rasę”, religię, orientację seksualną i całą gamę stereotypów – najważniejsze, żeby być dobrym człowiekiem”

 

Grafika przedstawiająca kampanie

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/nienawiscimowimynie