Nazwa grupy: Zegrzynki

Hasło kampanii: MIEJ ODWAGĘ!!!

Opiekunka projektu:  Arletta Marzęcka

Gimnazjum nr 4  im. A. Kamińskiego w Legionowie

 

 

Opis działań w projekcie

 

Grupa projektowa zorganizowała tzw. „wyjście w teren”, w trakcie którego wyszukiwała miejsca z wulgaryzmami na ścianach i murach, które można potem zamalować. Następnie  przygotowała materiał w formie plakatów i prezentacji multimedialnej. Wyniki tych działań zostały zaprezentowane w formie wystawa plakatów na terenie szkoły oraz prezentacji na stronie szkoły.

Reakcje odbiorców kampanii: " Nie wiedziałam, że tylu ludzi potrzebuje pomocy. „Inni mają trudniej w życiu”. „Nienawiść ma swoje źródła”. „Jest tyle przemocy na świecie”. „Przekleństwa są odrażające, ale nie mam odwagi, żeby komuś zwrócić uwagę."

 

Grafika przedstawiająca kampanię