Mowa nienawiści a mowa/język nierówności.

Autorka: Dominika Cieślikowska

Rodzaj: scenariusze lekcji, ćwiczenia

>>>Pobierz materiał

W materiale znajdziemy wprowadzenie do tematyki mowy nierówności i tego jak wpływa na nasz myślenie.  Tekst zawiera dwanaście zadań/ ćwiczeń, między innymi:  analizę języka, powszechnych zwrotów i powiedzeń z antydyskryminacyjnej perspektywy, pytania nad językiem i jego funkcjami, także w kontekście seksizmu, rasizmu, etnocentryzmu, heteronormy itp.,  analizę przysłów i powiedzeń, analizę stosunku ludzi do języka równościowego, rozważania o języku wrażliwym na płeć, tzw. języku genderowym?  czy reagowanie na przejawy nierówności w języku niewerbalnym (symbolach);  Zadania można traktować jako pojedyncze ćwiczenia do zrealizowania na lekcji, lub cały jeden blok warsztatowy.