Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka

Autorzy i redaktorzy: Ellie Keen, Mara Georgescu. Redakcja merytoryczna: Rui Gomes

>>>Pobież materiał

Podręcznik został zaprojektowany w celu wsparcia młodzieżowej kampanii Rady Europy No Hate Speech Movement. Jest przeznaczona do pracy z młodzieżą w wieku od 13 do 18, jednakże działania mogą być przystosowane do innych przedziałów wiekowych i innych profili uczestników.

Publikacja składa się z kilku części: informacji o kampanii, o przewodniku, scenariuszy zajęć, podstawowych informacji o mowie nienawiści i zjawiskach pochodnych oraz informacji o prawie międzynarodowym poruszającym kwestię mowy nienawiści. Zachęcamy do zmieniania i przeformułowywania ćwiczeń z tego podręcznika do naszych standardów kulturowych.