W ramach Akcji Szkoła wolna od nienawiści w naszym liceum odbyło się szereg akcji.

  1. Godziny wychowawcze poświęcone tolerancji i mowie nienawiści.
  2. Od 3 czerwca do 17 czerwca w naszej szkole była obecna wystawa edukacyjna „Jestem stąd. Polska wielu narodów”, w oparciu o którą odbywały się warsztaty i lekcje wychowawcze. Działania te miały na celu przybliżenie wiadomości na temat różnych mniejszości narodowych, mieszkających w Polsce i dawały możliwość refleksji o tożsamości i tolerancji.

Informacja o tych działaniach znajduje się na stronie www.3liceum-krakow.pl (dzień 12 czerwca 2019 r.).

3. 11 czerwca 2019 r. odbył się w naszej szkole „Dzień tolerancji”, który przybrał formę warsztatową. Najpierw cała szkolna społeczność wysłuchała krótkiego wystąpienia, w którym przypomniano najważniejsze punkty „Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji” przyjętej przez kraje członkowskie UNESCO.

Następnie odbyła się projekcja 2 filmów, w których bohaterami były osoby dyskryminowane (źródło: https://biblioteka.ceo.org.pl/szkola-tolerancji/%C5%BCywa-biblioteka).

Po ich obejrzeniu uczniowie mieli za zadanie stworzenie plakatów, dotyczących tolerancji i będących podsumowaniem działań w ramach Akcji Szkoła wolna od nienawiści.

Stworzone plakaty zostały zaprezentowane w formie wystawy w liceum i na stronie szkoły na Facebooku, będą też dostępne w galerii szkoły.