Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej młodzieży, a także ich problemom, jednocześnie mając pełną świadomość specyfiki pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przeprowadziłyśmy z naszymi podopiecznymi serię działań związanych z tematyką programu. Zaczęłyśmy dość ostrożnie, od wprowadzenia w temat, chciałyśmy poprzez rozmowę oraz reakcję dziewczyn zaobserwować stopień ich wiedzy, czy zaangażowania. Program spotkał się z ich dużą aprobatą a posiadana wiedza napełniła nas jeszcze większym entuzjazmem do pracy. Dziewczyny mają pełną świadomość wszechobecnej nietolerancji, oraz hejtowi, które niejednokrotnie dotykały je same, bądź ich bliskich. Kolejno zrealizowane inicjatywy to szkolenie e-learningowe, promowanie haseł w całej placówce, gazetki informacyjne, plakaty tworzone przez dziewczyny, zajęcia wychowawcze, pogadanki oraz przestrzeganie promowanych przez program wartości w życiu codziennym. Uwieńczeniem wszystkich działań był happening przygotowany przez kilka dziewcząt, dla całej reszty współmieszkanek oraz pracowników MOW.