SPRAWOZDANIE Z PRELEKCJI

"Szkoła wolna od nienawiści"

 

 

Dnia 11.06.2019r. opiekun Samorządu Uczniowskiego przeprowadził z uczniami w ramach programu „Szkoła Tolerancji” prelekcję nt. "Szkoła wolna od nienawiści" . Prelekcja podzielona była na dwie grupy. Pierwsze spotkanie odbyło się z uczniami klas IV – VI, następnie z uczniami klas I – III.

Na spotkaniu z uczniami zostały poruszone zagadnienia takie jak: nienawiść, tolerancja, hejting. Zajęcia odbyły się w formie warsztatowej, uczniowie mieli za zadanie m.in. wyjaśnić ze słownikiem pojęcia tj. uprzedzenie, dyskryminacja, hejting, nienawiść, mowa nienawiści. Uczniowie wskazywali przykłady „mowy nienawiści”, ich skutki oraz sposoby reagowania na mowę nienawiści. Uczniowie dowiedzieli się jak reagować w sytuacjach, w których są świadkami np. ataku słownego na cudzoziemca, ubliżania słownego w Internecie, w szkole oraz wiele innych. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego przestępstwa z nienawiści są szczególnie groźne, a także jakie konsekwencje prawne grożą za stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej wobec grupy lub osób z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej. Wspólnie z uczniami wyszukiwano sposobów zwalczania mowy nienawiści.

Na podsumowanie zajęć przeprowadzono ewaluację. Uczniowie na tablicy umieścili karteczki z informacjami, które ich zdaniem były najbardziej wartościowe i potrzebne. Dzięki przeprowadzonej prelekcji uczniowie poznali definicje związane z tematem spotkania, udoskonalili swoje umiejętności reagowania na mowę nienawiści oraz znają skutki i możliwości zwalczania mowy nienawiści.