W klasach 5, 6, 7, 8 i 3 gim, ok 160 uczniów i uczennic przeprowadziliśmy od marca do czerwca tzw. Dni przeciw mowie nienawiści.  W klasach pedagog szkolna zrealizowała warsztaty  na dwóch godzinach lekcyjnych "gdzie kończy się wolnośc słwa a zaczyna mowa nienawiści"; rozróżnienie pojęc, przejawy duskryminacji, cechy tożsamości pierwotnej i wtórnej, definicja mowy nienawiści wg Rady Europy i zasygnalizowałam sposoby reagowania. Wszyscy rodzice zostali o tym powiadomieni przez e-dziennik.  Dyrekcja poinformowała ich również o treściach i zakresie ww warsztatów.

Program zajęć oparliśmy na materiałach internet bez hejtu Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Mowa nienawiści - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej autor: Tomasz Sowiński, Anna Dąbrowska Stowarzyszenie Homo Faber Mowa Nienawiści czyli o granicach wolności słowa oraz materiałów Ośrodka Rozwoju Edukacji i Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Przebieg zajęć:
1. przedstawienie tematu i głównego celu /rozróżnienie pojęć: mowa nienawiści, nienawistny język, hejtowanie/
2. Gra symulacyjna: rysunek zwierząt/owadów, które budzą odrazę i niechęć; opis, charakterystyka, środki zaradcze/
3. Materiał pomocniczy /opis postaci osób dyskryminowanych ze względu na niepełnosprawność, religię, kolor skóry  i orientację seksualną/
4. Co się dzieje gdy nienawistnego języka, pełnego hejtu używamy wobec ludzi?
5. Definicja mowy nienawiści  wg Rady Europy, wyjaśnienie pojęć antysemityzm, ksenofobia, nacjonalizm, symbole nienawiści /pojęcia z definicji/ jako terminu prawnego.Odniesienie do Holokaustu. 
6. podsumowanie:
Dokończenie zdania: czego nowego nauczyłeś/nauczyłaś się dziś o świecie lub o sobie?
na zajęciach była obecna i brała udział wychowawczyni 

Natomiast póżniej we wszystkich tych klasach odbyły się zajęcia z sędzią Sądu Okręgowego w Gdańsku /tatą jednego z naszych uczniów/ na temat: Aspekty prawne mowy nienawisci. Została tu poszerzona wiedza prawnicza , kwestie odpowiedzialności karnej i spososby reagowania.