Nasz Padlet dotyczący działań i udziału w projekcie https://padlet.com/baranki21/w879sgkqsooz2h7d

Nasze działania w ramach projektu Szkoła Tolerancji

Nasza wielokulturowa Szkoła Podstawowa nr 58 mieści się w Warszawie  na Targówku, do której uczęszczają dzieci różnej narodowości. Wyjątkowość tej placówki oświatowej kryje się w niekonwencjonalnych metodach pracy, które wykorzystuje kreatywne grono pedagogiczne. Każde dziecko nawet to, które dopiero przybyło do Polski ze swoimi rodzicami z dalekich krajów, choć czasami nie zna języka polskiego odnajdzie w tej szkole szacunek i akceptację. A na sukces szkoły pracuje cala społeczność dyrektor, nauczyciele, personel administracji i obsługi oraz wspaniali rodzice i uczniowie.

Do projektu Szkoła Tolerancji przystąpili uczniowie z klasy 1-3 (ok. 80 uczniów),  ponieważ od samego początku nauki dzieci mają do czynienia  z uczniami z różnych stron świata, a tym samym z różnorodnością kulturową.

W naszej szkole:

- pracujemy nad wykształcaniem w uczniach poczucia ich różnorodności, a jednocześnie tworzenia wspólnoty, w której wszyscy są sobie równi, czego przykładem może być wydany kalendarz wielokulturowy do którego ilustracje wykonali nasi uczniowie kalendarz (w załączniku 7)

- dajemy możliwości integracji międzykulturowej, poprzez takie imprezy jak:

 • Dzień Niepodległości,
 • Dzień Dobrego Jedzenia,
 • Warsztaty świąteczne Anioły Aniołom,
 • Wigilia,
 • Jasełka,
 • Zbiórka dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • Spotkanie kultur – Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Austrii, Niemiec, Hiszpania, Portugalia,
 • Bal karnawałowy

-włączamy dzieci w różne imprezy, aby wzmocnić w nich poczucie bezpieczeństwa,

- wzmacniamy kompetencje związane z pracą zespołową (tj. dialog, szacunek, akceptacja , działanie w poszanowaniu odmienności). W ten sposób dzieci  tworzą wspólnotę szkolną. Przykładem może być odnajdywanie podobieństw np. w tańcach narodowych (Oberek - ukraiński Hopak- (załącznik 4))

- jesteśmy widoczni na:

- współpracujemy i prowadzimy wiele wspólnych projektów z:

https://www.facebook.com/PrzystanekSiarczana

 • Teatrem Rampa
 • Fundacjami: Vox Humana, Fundacja Dla Wolności, Przystanek Świetlica, Ta Szansa

         W tym trudnym czasie epidemii koronawirusa jaki przypadał na zrealizowanie  Projektu Szkoła Tolerancji udało nam się przeprowadzić z dziećmi zdalnie Dzień Różnorodności.

- Dzieci obejrzały filmy nagrane przez naszych uczniów:

 • Adriana z Armenii (ucznia kl. I) – który opowiedział o swoim kraju, (załącznik 9)
 • Kingi z Polski (uczennicy kl. I) - która opowiedziała o swoich dwóch  niepełnosprawnych siostrach (załącznik 2)
 • Starszych uczennic z klas 4-8 (gościnnie) https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowanr58/videos/3157373984325377/
 • Nazara recytującego wiersz „ Żaba”( załącznik 10)

- Dzieci napisały list do kolegi z innego kraju (załącznik 1)

- Dzieci poznały legendy związane z krajem, w którym mieszkają czyli Polską. Po czym układały z rozsypanki legendy ( załącznik 3) , a także opowiedziały wybraną legendę ( załącznik 3a)

- Dzieci różnych narodowości, z naszych klas  nauczyły się piosenek (załącznik 4a, 5a)

- Dzieci zrobiły makietę lasu ( załącznik 5)

- Dzieci wykonały prace plastyczne związane ze sztuką ludową ( załącznik 6)

- Dzieci poznały literaturę polskojęzyczną „Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego (załącznik 8)