Młodzież i dzieci w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie wzięli udział w różnych formach działań profilaktycznych: pracy w grupach zadaniowych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, dyskusji na godzinach wychowawczych, realizacji projektów i programów wychowawczo-profilaktycznych oraz poprzez udział w konkursie - „Mowa nienawiści jest jak fala…O zwalczaniu mowy nienawiści”.

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w marcu 2019 r. przeprowadzone zostały zajęcia na temat mowy nienawiści. Uczniowie podczas pracy indywidualnej, burzy mózgów i w grupach zadaniowych poznali specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i dla sprawców. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa prac uczniowskich, na której zostały zaprezentowane plakaty wykonane przez uczniów. Uczestnicy konkursu profilaktycznego starali się w swoich pracach plastycznych okazać wsparcie osobom dotkniętym przez hejt oraz przekonać swoich rówieśników, że nie wolno używać cyberprzestrzeni do krzywdzenia innych.

        

Na stronie internetowej multimediawszkole.pl został w marcu ogłoszony konkurs dla szkół i nauczycieli w ramach akcji „Powstrzymaj Hejt”. Zadaniem konkursowym dla nauczycieli było napisanie komentarza pod postem konkursowym, dlaczego warto wziąć w nim udział. Konkurs trwał do 25 marca 2019r. Komisja przewidziała 3 nagrody główne i 5 wyróżnień. W konkursie tym wzięła udział nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, która otrzymała jedną z trzech głównych nagród. Nagrodą były zestawy materiałów i akcesoriów biurowych o wartości 2000 zł oraz nagroda dla nauczyciela o wartości 200 zł. Nagroda została dostarczona do sułowskiej szkoły w dniu 1 kwietnia 2019 r. O przebiegu konkursu, zasadach pisania komentarzy i sukcesie osiągniętym przez nauczycielkę zostali poinformowani wszyscy uczniowie. Młodzież i dzieci mieli okazję dowiedzieć się, jak napisać prawidłowy, rzeczowy komentarz pozbawiony agresji, hejtu.