Nasi uczniowie kolejny raz brali udział w programie " Szkoła Tolerancji". Niestety pandemia nie pozwoliła nam na podsumowanie działań w szkole, ale zrobiliśmy to wirtualnie. Uczestniczyliśmy w Dniu Róznorodności i w efekcie powstała mapa dobrych miejsc w szkole, uczniowie zastanawiali się nad pojęciem róznorodności i wspólnoty lokalnej oraz powstał ,świetny kolaż , na którym widnieje nasza szkoła i uczestnicy programu